KOMFORT+ GARANT2012

Nabídka produktu KOMFORT+ GARANT2012 byla ukončena.

KOMFORT+ GARANT2012 vám zaručí pevné ceny silové elektřiny do konce roku 2013. Seznamte se
s výhodami této nabídky:

 • Nulový měsíční plat za odběrné místo.
 • Garance pevné ceny silové elektřiny po celou dobu trvání smlouvy (tzn. do 31. 12. 2013).

Jaké jsou výhody produktu KOMFORT+ GARANT2012?

 • Hlavní plus produktu KOMFORT+ GARANT2012 je jeho cena. Platíte pouze za skutečně odebranou elektřinu, minimálně však 1 kWh za každý den fakturačního období.
 • Nulové měsíční poplatky a pevná cena elektřiny – ideální způsob, jak ušetřit za elektřinu.
 • Pevně stanovená délka smlouvy (do 31. 12. 2013) nám umožňuje nabídnout vám výhodnější ceny silové elektřiny.
 • Nabídku můžete využít i pro společné prostory bytových družstev a SVJ.

Ceník KOMFORT+ GARANT2012

KOMFORT+ GARANT2012 je určen pro domácnosti, které využívají produkt KOMFORT KLASIK 24. Vazba na produkt KOMFORT KLASIK 24 platí pouze pro stávající zákazníky PRE v sazbě D01d a D02d.

  bez DPH s DPH Jednotka
Cena silové elektřiny 1,985 Kč 2,382 Kč Kč/kWh
Poplatek za odběrné místo 0 Kč 0 Kč Kč/měsíc

Produkt KOMFORT+ GARANT2012 lze využít s distribučními sazbami D01d a D02d.

Všechny uvedené ceny jsou bez daně z elektřiny. K těmto cenám je nutné dále připočíst
ceny za distribuci a další regulované ceny, které nestanovuje PRE.

Kompletní ceník KOMFORT+ GARANT2012

Vy se ptáte, my odpovídáme

 • Co přesně znamená minimální spotřeba (platba)? V jakém případě se uplatňuje?
  • Minimální spotřeba odpovídá minimální fakturované částce u produktu GARANT2012, která činní
   1 kWh (0,001 MWh) denně. V případě, že máte spotřebu vyšší než 1 kWh/den (0,001 MWh), platíte jen za skutečně spotřebovanou silovou elektřinu.
 • Jak zjistím, že mám spotřebu 1 kWh (0,001 MWh) denně? Co když ji nemám?
  • Svoji spotřebu zjistíte na faktuře nebo si můžete odečíst spotřebu na svém elektroměru. U faktury spotřebu vydělíte obdobím (počtem dní), za které Vám byla tato spotřeba vyúčtována. Pokud je výsledek menší než jedna, pak máte denní spotřebu nižší než 1kWh (0,001 MWh) a u produktu KOMFORT+ GARANT2012 by Vám byla naúčtována minimální spotřeba 1 kWh/den
   (0,001 MWh/den). U odečtu elektroměru vydělíte naměřenou hodnotu počtem dní, za kterou jste měřili spotřebu.
   Pro rychlou orientaci: Vyfakturovaná spotřeba v kWh je větší než počet fakturovaných dní - zákazník má větší spotřebu než je stanovená minimální spotřeba.
 • Proč u produktu KOMFORT+ GARANT2012 musím mít minimální spotřebu?
  • Minimální spotřeba není podmínkou pro získání produktu. Pokud ovšem bude vaše spotřeba nižší než 1 kWh denně, bude vám cena za silovou elektřinu doúčtována. Např.: Za zúčtovací období
   365 dní je spotřebováno 250 kWh. Zákazníkovi je fakturováno 365 kWh silové elektřiny.
 • Je tato nabídka určena pro dvoutarifní sazby?
  • Nabídka produktu KOMFORT+ GARANT2012 je určena pro zákazníky s jednotarifní sazbou. Pokud máte na Vašem odběrném místě přiznanou dvoutarifní sazbu, můžete si vybrat z naší řady dalších výhodných produktů, např. KOMFORT+ NEO.