KOMFORT KLASIK 24

  • Produkt vhodný pro domácnosti s běžným využitím elektřiny bez elektrického ohřevu vody
    a vytápění.
  • 24 hodin denně budete mít stejnou cenu elektřiny.
  • Smlouvu můžete uzavřít až na dva nebo až na tři roky.

Chcete vědět více o KOMFORT KLASIK 24?

  • Tento produkt je vhodný pro domácnosti, které používají elektřinu jenom k běžné spotřebě (netopí elektřinou, ani ji nevyužívají k ohřevu vody).
  • Standardní produkt vhodný pro domácnosti i společné prostory SVJ a bytových družstev.

Cena silové elektřiny KOMFORT KLASIK 24

Silová elektřina bez DPH s DPH
Vysoký tarif (VT) - cena za kWh 1,507 Kč 1,8084 Kč

Měsíční poplatky

  bez DPH s DPH
Poplatek za odběrné místo 79,00 Kč 94,80 Kč

Produkt KOMFORT KLASIK 24 můžete kombinovat pouze s distribučními sazbami D01d, D02d.

Všechny uvedené ceny jsou bez daně z elektřiny. K těmto cenám je nutné dále připočíst ceny za distribuci a další regulované ceny, které nestanovuje PRE.

Cena se mění vždy k 1. 1. daného roku.