KOMFORT TČ 22

  • Tento produkt využijí domácnosti, které topí pomocí tepelného čerpadla.
  • 22 hodin denně bude vaše domácnost napájena elektřinou v tzv. nízkém tarifu, který je levnější.
  • Levnější elektřinou budou napájeny kromě tepelného čerpadla v daném časovém rozmezí také ostatní elektrické přístroje.
  • Smlouvu můžete uzavřít až na dva nebo až na tři roky.

Chcete vědět více o KOMFORT TČ 22?

  • Díky instalaci blokování energeticky náročných spotřebičů, jako akumulační topení nebo bojler, budete mít jistotu, že se ani jeden ze spotřebičů nebude nabíjet ve vysokém tarifu.
  • Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů v době platnosti vysokého tarifu.

Cena silové elektřiny KOMFORT TČ 22

Silová elektřina bez DPH s DPH
Vysoký tarif (VT) - cena za kWh 1,651 Kč 1,9812 Kč
Nízký tarif (NT) - cena za kWh 1,412 Kč 1,6944 Kč

Měsíční poplatky

  bez DPH s DPH
Poplatek za odběrné místo 79,00 Kč 94,80 Kč

Produkt KOMFORT TČ 22 můžete kombinovat pouze s distribučními sazbami D55d a D56d.

  • D55d (pouze v případě, že bylo tepelné čerpadlo zprovozněno do 31. 3. 2005)
  • D56d (pokud bylo tepelné čerpadlo zprovozněno později než 1. 4. 2005)

Všechny uvedené ceny jsou bez daně z elektřiny. K těmto cenám je nutné dále připočíst
ceny za distribuci a další regulované ceny, které nestanovuje PRE.

Cena se mění vždy k 1. 1. daného roku.