Hlášení poruchy

Elektřina

Co byste měli vědět, než zavoláte na poruchovou linku?

Odstraňování poruchy velmi ulehčí, jestliže se sami pokusíte najít místo závady. Nemáte-li nablízku odborníka, můžete využít náš stručný návod. Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní instalaci a údržbu odběrného elektrického zařízení řeší soukromé firmy.

 

Zkontrolujte prosím:

  • stav hlavního jističe před elektroměrem, případně zda je v pořádku jištění jednotlivých obvodů v bytě
  • zda máte funkční elektroměr. Máte-li k digitální elektroměr, na displeji musí být zobrazena digitální čísla
  • zda nemá stejnou poruchu i sousední byt, případně sousední objekt.

Je-li zřejmé, že se jedná o rozsáhlejší výpadek sítě, doporučujeme Vám kontaktovat poruchovou linku až po 20 až 30 minutách. Po této době budeme schopni o dané poruše poskytnout více informací.

 

Přehled distribučních území:

Na mapě níže vyberte umístění Vašeho odběrného místa. Výběrem příslušného území budete přesměrování na webové stránky příslušného provozovatele distribuční soustavy.

Mapa distribučních území PREdistribuce, a. s. EG.D, a. s. ČEZ Distribuce, a. s.

PREdistribuce, a. s.

ČEZ distribuce, a. s.

EG.D, a. s.

 

Poruchová linka:

PREdistribuce, a. s. 800 823 823
ČEZ distribuce, a. s. 800 850 860
EG.D, a. s. 800 225 577
Plyn

Co byste měli vědět, než zavoláte na poruchovou linku?

Odstraňování poruchy velmi ulehčí, jestliže se sami pokusíte najít místo závady. Nemáte-li nablízku odborníka, můžete využít náš stručný návod. Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní instalaci a údržbu odběrného plynového zařízení řeší soukromé firmy.

 

Zkontrolujte prosím:

  • Zkontrolujte, zda není uzavřen hlavní uzávěr plynu (HUP).
  • Vyzkoušejte, zda fungují ostatní plynové spotřebiče. V případě, že fungují, je příčina nejspíše ve Vašem plynovém spotřebiči (poruchy na plynových spotřebičích a domovních rozvodech zabezpečuje pohotovostní služba pouze tak, že uzavře hlavní uzávěr plynu, aby nevznikly další škody).

 

Přehled distribučních území:

Na mapě níže vyberte umístění Vašeho odběrného místa. Výběrem příslušného území budete přesměrování na webové stránky příslušného provozovatele distribuční soustavy.

Mapa distribučních území Pražská plynárenská Distribuce, a. s. EG.D, a. s. GasNet, s. r. o.

GasNet, s. r. o.

EG.D, a. s.

Pražská plynárenská
Distribuce, a. s.

 

Poruchová linka:

GasNet, s. r. o. 1239
EG.D, a. s. 1239
Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 1239

Pro všechna distribuční území je společná pohotovostní linka.