Hlášení poruchy

Elektřina

Co byste měli vědět, než zavoláte na poruchovou linku?

Odstraňování poruchy velmi ulehčí, jestliže se sami pokusíte najít místo závady. Nemáte-li nablízku odborníka, můžete využít náš stručný návod. Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní instalaci řeší soukromé elektroinstalační firmy.

 

Zkontrolujte prosím:

  • stav hlavního jističe před elektroměrem, případně zda je v pořádku jištění jednotlivých obvodů v bytě
  • zda máte funkční elektroměr. Máte-li k digitální elektroměr, na displeji musí být zobrazena digitální čísla
  • zda nemá stejnou poruchu i sousední byt, případně sousední objekt.

Je-li zřejmé, že se jedná o rozsáhlejší výpadek sítě, doporučujeme Vám kontaktovat poruchovou linku až po 20 až 30 minutách. Po této době budeme schopni o dané poruše poskytnout více informací.

 

Přehled distribučních území:

 

Poruchová linka:

PREdistribuce, a. s. 1236
ČEZ distibuce, a. s. 840 850 860
E.ON distribuce, a. s. 840 225 577

 

Další informace naleznete na internetových stránkách distributorů

Plyn

Co byste měli vědět, než zavoláte na poruchovou linku?

Odstraňování poruchy velmi ulehčí, jestliže se sami pokusíte najít místo závady. Nemáte-li nablízku odborníka, můžete využít náš stručný návod. Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní instalaci a údržbu odběrného plynového zařízení řeší soukromé firmy.

 

Zkontrolujte prosím:

  • Zkontrolujte, zda není uzavřen hlavní uzávěr plynu (HUP).
  • Vyzkoušejte, zda fungují ostatní plynové spotřebiče. V případě, že fungují, je příčina nejspíše ve Vašem plynovém spotřebiči (poruchy na plynových spotřebičích a domovních rozvodech zabezpečuje pohotovostní služba pouze tak, že uzavře hlavní uzávěr plynu, aby nevznikly další škody).

 

Přehled distribučních území:

 

Poruchová linka:

RWE GasNet, s. r. o. 1239
E.ON distribuce, a. s. 1239
Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 1239

Pro všechna distribuční území je společná pohotovostní linka.

 

Další informace naleznete na internetových stránkách distributorů