Ombudsman radí

  • Při přebírání bytu si zkontrolujte, zda elektroměr označený číslem Vašeho bytu a uvedený ve formuláři „Žádost o změnu/uzavření/ukončení smlouvy“ skutečně měří Vaši spotřebu elektřiny

V minulosti jsem řešila několik případů záměny elektroměrů.

Obvykle k odhalení dopomohla náhoda: elektřina náhle přestala proudit k zákazníkovi. V takových případech postižený začal šetřit, co se přihodilo. Po návštěvě elektrikáře a několika telefonátech zjistil, že PRE z důvodů neplacení předepsaných plateb chtěla odpojit od elektřiny souseda. V těchto případech se často ani nedá určit viník nesprávného připojení – zejména, pokud se jedná o starší zástavbu a přehozené elektroměry vedeme v systému od „nepaměti“. Ale i u novostaveb se může předávající snadno přepsat či zaměnit čísla elektroměrů na formulářích. Než tedy podepíšete protokoly o předání bytu, vše si zkontrolujte.

Rovněž je vhodné podívat se, zda skutečná hodnota hlavního jističe je stejná jako ta, která je uvedena v uzavřené smlouvě. Pokud tomu tak není, obraťte se na svého dodavatele elektřiny a společně problém vyřešíte.

Jak zjistit, zda je zapojení správné: Jednoduchá rada je shodit hlavní jistič u „svého“ elektroměru a zkontrolovat, zda i přesto nejde dále proud do mého bytu. Když na chodbu vyběhne rozezlený soused s baterkou, něco je špatně.

  • Mějte řádně označenou schránku jménem

Denně se nám vracejí desítky dopisů, které zasíláme zákazníkům na adresu, kterou nám uvedli při uzavření smlouvy. Buď nejsou schránky jménem označeny vůbec, nebo zákazník / zákaznice změní příjmení a zapomene nám to sdělit. Korespondence pak dál chodí na původní jméno a vrací se nedoručená. Hrozí, že dojdeme k závěru, že zákazník již na adrese nebydlí (zvláště, když neplatí ani předepsané zálohy), a tak může dojít až k odpojení elektřiny.

  • Kontrolujte stav elektroinstalace a hlavního jističe elektroměru

Zejména u starších domů, kde je domovní elektroinstalace ve stavu, že patří spíše do muzea, než aby se ještě používala, není od věci občas zkontrolovat, jak zařízení vypadá, zda je funkční a bezpečné. V opačném případě doporučuji vyzvat majitele domu, aby zajistil opravu či rekonstrukci, protože to zpravidla bývá on, kdo za stav domovní elektroinstalace zodpovídá – ať už se jedná o soukromou osobu nebo o sdružení vlastníků nebo bytové družstvo.

Elektroměr, na rozdíl od elektrické instalace domů a bytů, je ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy. Pokud objevíte závadu na tomto zařízení, neprodleně informujte svého dodavatele elektřiny nebo rovnou místně příslušného provozovatele distribuční soustavy.

  • Ze smutnějších životních okamžiků

Když nás navěky opustí blízký člověk, je to pro pozůstalé smutný a těžký okamžik. Život však běží dál a je nutné zařídit potřebné náležitosti. K nim patří i ukončení nebo přehlášení odběru elektřiny. Ze zákona smlouva s dodavatelem elektřiny úmrtím zákazníka (odběratele) končí. Nelze tak pokračovat v dodávce, a pokud nebude na odběrném místě uzavřena nová smlouva s jiným zákazníkem, dojde k odebrání elektroměru, který je majetkem provozovatele distribuční soustavy.

Často si lidé myslí, že převod je možný až po ukončení dědického řízení, což ale není pravda. Přepis provedeme i na základě úmrtního listu nebo lékařské zprávy o úmrtí. Snažíme se, v rámci možností, informovat pozůstalé – ať již vhozením výzvy do schránky zemřelého či přes notáře, který vyřizuje dědictví, ne vždy se to však daří. Bohužel často i notáři podávají zavádějící či přímo chybné informace, že k ukončení smlouvy dojde až s ukončením dědického řízení.

Pokud víte, že domácnost bude někdo dále chtít využívat, zajistěte, aby byla uzavřena nová smlouva. Při nečinnosti i zde hrozí odpojení elektřiny a odebrání elektroměru, neboť odběr elektřiny bez platné smlouvy je klasifikován jako neoprávněný odběr.

  • Buďte obezřetní při uzavírání smlouvy s podomními obchodníky

Nenechte se dotlačit k okamžitému podpisu smlouvy u vás doma nebo dokonce na chodbě domu. Vždy si nechte čas na to, abyste nabídku podrobně prozkoumali a poradili se s příbuznými či známými. Pokud se to přece jen stane, není všem dnům konec – můžete vždy svého současného dodavatele kontaktovat třeba telefonicky a operátoři vám poradí, jak postupovat, abyste svůj souhlas odvolali a stávající smlouva mohla dále pokračovat. Neotálejte ale, čas hraje proti vám.

  • Opuštění odběrného místa - stěhování

Při opuštění odběrného místa (např. při stěhování) nestačí jen vytvořit protokol o předání bytu včetně stavu měřidla a předat ho majiteli objektu. Je nutné s předstihem požádat dodavatele elektřiny (plynu) o ukončení smlouvy o dodávce. V této souvislosti je nutné zmínit povinnost zákazníka – odběratele služeb (nikoliv jen majitele objektu) zpřístupnit odběrné místo za účelem provedení konečného odečtu a příp. demontáže měřidla (to platí v případě, že není současně uzavřena nová smlouva s novým zákazníkem). Nezapomeňte, že po dobu trvání smlouvy o dodávce vám vyplývá povinnost úhrady pohledávek za odebranou elektřinu (plyn). Pokud smlouvu neukončíte, může nový nájemník odebírat dále elektřinu bez vlastní smlouvy – tedy na vaši smlouvu.

  • Vyúčtování spotřeby elektřiny se zvýšenou spotřebou

V případě, že obdržíte fakturu, ve které se vám zdá spotřeba příliš vysoká, nejprve prosím zkontrolujte, zda byl proveden skutečný odečet stavu elektroměru, nebo byla spotřeba stanovena odhadem. Pokud byla spotřeba stanovena odhadem, je u konečného stavu na faktuře uvedeno písmeno „D“. V tom případě si zkontrolujte skutečný stav elektroměru a porovnejte se stavem odhadovaným. Liší-li se tyto dva údaje podstatně, kontaktujte zákaznickou linku. Stačí nahlásit správný stav a my fakturu opravíme. Byla-li ovšem spotřeba zjištěna na základě skutečného odečtu (u stavu není žádné písmeno), důvod změny spotřeby je potřeba hledat jinde. Nejprve je třeba se zamyslet nad tím, zda opravdu nedošlo k zvýšenému odběru (zvýšení počtu spotřebičů, přitápění elektrickým topidlem, nebo naopak v létě používání klimatizace). Další možnou příčinou je vadný elektrický spotřebič. Důvodem zvýšené spotřeby může být samozřejmě i vadný elektroměr. Co dělat v těchto případech si přečtěte zde.