Systém hospodaření s energií

Ve dnech 30. a 31. 5. 2016 proběhl certifikační audit systému managementu hospodaření s energií ISO 50001.

Společnosti Pražská energetika, a. s., a PREměření, a. s., a PREdistribuce, a. s., obdržely certifikáty dle této ISO normy: PRE a PREměření pro oblast obchodování s elektřinou, oblast energetických služeb a služeb hospodářské povahy, PREdi pro oblast distribuce elektrické energie a montáže, opravy a revize elektrických zařízení.
Audit se týkal zejména zavedení systému snižování energetické náročnosti objektů, stanovení cílů a cílových hodnot a akčních plánů.