KOMFORT KOMBI 16

  • Produkt využijete ve své domácnosti, pokud se vaše vytápěcí soustava skládá z elektrické akumulační a přímotopné části.
  • 16 hodin denně bude vaše domácnost napájena elektřinou v tzv. nízkém tarifu, který je levnější.
  • Levnější elektřinou budou napájeny kromě akumulačních spotřebičů v daném časovém rozmezí také ostatní elektrické přístroje.
  • Smlouvu můžete uzavřít až na dva nebo až na tři roky.

Chcete vědět více o KOMFORT KOMBI 16?

  • Díky instalaci blokování energeticky náročných spotřebičů, jako akumulační topení nebo bojler, budete mít jistotu, že se ani jeden ze spotřebičů nebude nabíjet ve vysokém tarifu.
  • Odběratel zajistí technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v době platnosti vysokého tarifu.

Cena silové elektřiny KOMFORT KOMBI 16

Silová elektřina bez DPH s DPH
Vysoký tarif (VT) - cena za kWh 1,756 Kč 2,1072 Kč
Nízký tarif (NT) - cena za kWh 1,331 Kč 1,5972 Kč

Měsíční poplatky

  bez DPH s DPH
Poplatek za odběrné místo 79,00 Kč 94,80 Kč

Produkt KOMFORT KOMBI 16 můžete využít pouze s distribuční sazbou D35d.

Všechny uvedené ceny jsou bez daně z elektřiny. K těmto cenám je nutné dále připočíst
ceny za distribuci a další regulované ceny, které nestanovuje PRE.

Cena se mění vždy k 1. 1. daného roku.