Poruchová linka

telefon: 1236
v případě nouze, ohrožení života: 224 919 473
e-mail: poruchy@pre.cz

 

Poruchová linka distribuce je specializované pracoviště, které nepřetržitě přijímá hlášení poruch
v dodávce elektrické energie na území Prahy a Roztok.

 

Zároveň poskytuje vybrané služby:

 • hlášení poruch v dodávce elektrické energie v zařízení PREdistribuce
 • hlášení havarijních situací v cizím zařízení s rizikem ohrožení života či vzniku škod většího rozsahu
 • informace o průběhu obnovy dodávky elektřiny
 • informace o plánovaném vypínání
 • informace o spínání HDO
 • hlášení poruch HDO a elektroměrů
 • žádosti o připojení krátkodobého odběru
 • žádosti o vypínání odběratelských trafostanic
 • hlášení zahájení a ukončení práce revizních techniků v neměřené části domu

 

Co byste měli vědět, než začnete vytáčet telefonní číslo na Poruchovou linku distribuce?

Situaci při odstraňování poruchy velmi ulehčí, jestliže se sami pokusíte najít místo závady. K tomu Vám může pomoci náš stručný návod, nemáte-li nablízku odborníka. Na tomto místě je nutno zdůraznit, že odstraňujeme pouze poruchy v síti PREdistribuce; poruchy ve vnitřní elektroinstalaci odstraňuje vlastník objektu.

 

Pokuste se zjistit:

 • stav hlavního jističe před elektroměrem, případně zda je v pořádku jištění jednotlivých obvodů v bytě
 • překontrolujte elektroměr – přítomnost všech fází (na displeji signalizace L1, L2, L3)
 • v případě, že je v domě nainstalovaný třífázový spotřebič (výtah, vodárna atd), zda je plně funkční
 • pokuste se o identifikaci a přesvědčte se, zda se stejná závada nevyskytuje i v sousedním objektu

 

Při kontaktu s našimi operátorkami budete požádáni o:

 • specifikaci poruchy (co Vám nefunguje)
 • Vaše jméno a příjmení
 • přesnou adresu (čtvrť, ulice, číslo popisné i orientační)
 • telefonní spojení pro zpětný kontakt

 

Závěrem bychom Vás chtěli ubezpečit, že naše technické vybavení je dnes již na vysoké úrovni
a o poruše většího rozsahu jsme informováni ihned při jejím vzniku prostřednictvím informačního systému. V tom případě vyjíždějí čety k odstranění závady ještě dříve, než se k nám stačí dovolat první zákazník, který je výpadkem postižen.

Proto Vás prosíme, je-li zřejmé, že se zřetelně jedná o rozsáhlejší výpadek sítě, nevolejte nám ihned. Vyčkejte asi 20 až 30 minut a poté nás kontaktujte. Budeme Vám moci, po uplynutí této doby, poskytnout více informací k dané poruše.