PREgate a Kamenné květiny

V průběhu let 2008–2010 jsme výrazně změnili veřejný prostor mezi našimi budovami Na Hroudě 4 a 19. Úpravy chodníků, zeleně a okolí budov završila instalace uměleckých děl. Futuristický světelný klavír Zdeňka Pešánka z 30. let minulého století, který je umístěn na piazze před budovou Na Hroudě 4, doplnily objekty „PREgate“ a fontána „Kamenné květiny“ od akademického sochaře Michala Moravce.

 

PREgate – majestát žulových objektů

Dvojice soch na masivních piedestalech byla umístěna před vchod do budovy Na Hroudě 19 v červnu 2008. Objekty z leštěné žuly na několika místech příčně protínají nerezové plechy. Sochy jsou vysoké přibližně 3 metry a každá váží asi 7 tun. Při osvětlení slunečními paprsky vytváří vysoce lesklý nerez na okolních budovách a předmětech proměnlivé odrazy, které poutají pozornost kolemjdoucích.

Objekty jsme společně s umělcem pojmenovali „PREgate“. Symbolizují bránu, jíž vás Pražská energetika při vstupu vítá.

 

Fontána Kamenné květiny

Počátkem léta roku 2010 jsme do parku před budovou ředitelství PRE Na Hroudě 4 nechali instalovat velkorysou kamennou fontánu.

Fontánu zdobí tři kamenné objekty, které jsou také dílem Michala Moravce. Objekty symbolizují rozkvetlé kamenné květiny, kterým se dobře daří ve vodě a na přímém slunci. V jednotlivých květech jsou nasunuty nerezové tyče s malými žulovými koulemi, s nimiž se dá pohybovat. Sochy byly zhotoveny z francouzské leštěné žuly Tarn a každá váží asi 1,5 tuny.

Instalací těchto kamenných objektů jsme dokončili plánovaný proces zlepšení a zatraktivnění veřejného prostoru mezi oběma budovami PRE ve Vršovicích.

 

Akademický sochař Michal Moravec

*1951 v Rýmařově

Akademický sochař Michal Moravec je absolventem sochařské a kamenické školy v Hořicích a pražské Akademie výtvarných umění, kde studoval u profesora Bradáčka. Od roku 1976 působí jako pedagog na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích. Vyučuje odborné předměty jako modelování, figurální kreslení, technologie, práce s materiály a dějiny umění. Jeho rukama tedy za poslední více než tři desetiletí prošlo množství významných českých sochařů.

Michal Moravec má za sebou řadu samostatných autorských výstav v ČR i v zahraničí, jeho díla se nacházejí například v Národní galerii v Praze, v Galerii výtvarného umění města Náchod, v Galerii města Neuköln (SRN) a v mnohých dalších. Jsou rovněž součástí soukromých sbírek prakticky po celém světě.

Umělecké krédo Michala Moravce zní: „Není abstraktní myšlenky bez myšlenky konkrétní“.