Světelný mág Zdeněk Pešánek

Zdeněk Pešánek se narodil 12. 6. 1896 v Kutné Hoře. Studoval na sochařské a kamenické škole v Hořicích a na Akademii výtvarných umění v Praze. Jako student projevoval smysl pro výrazné tvary, postupně se však vzdálil klasickému pojetí soch a tradiční sochařské materiály vyměnil za elektrické světlo, pohyb, zvuk a barvu.

Zdeněk Pešánek je mezinárodně považovaný za nedoceněnou osobnost české i světové meziválečné avantgardy, za tvůrce, který se s pozoruhodnou soustavností věnoval kinetickému multimediálnímu umění a realizoval ve své době nejvíce prací tohoto typu.

Jako první na světě vytvořil kinetické plastiky umístěné ve veřejném prostoru (Edisonova transformační stanice). Svým osobitým přístupem a používáním neonu jako uměleckého výrazového prostředku předběhl vývoj výtvarného umění nejméně o třicet let, proto mu patří významné místo ve světových dějinách umění 20. století. Zdeněk Pešánek zemřel sám a zapomenutý v roce 1965 v Praze.