Historie a poslání

Kultura jako způsob komunikace

Po celou dobu své existence PRE systematicky vyvíjí aktivity v oblasti kultury, které považuje za významný nástroj komunikace s veřejností. Podporou kulturních projektů se dostává do povědomí lidí nejen jako společnost, která spolehlivě dodává elektřinu a stará se o uspokojení potřeb svých zákazníků, ale také jako subjekt, kterému záleží na rozvoji umění. Podpora kulturní a umělecké činnosti spočívá například v aktivitách v oblasti reklamy, sponzoringu, public relations, podpory prodeje či přímého marketingu.

PRE a výtvarné umění

V roce 1998 zřídila Pražská energetika, a. s., v prostorách podnikového ředitelství výstavní síň nazvanou Galerie PRE  , v níž pořádala ve spolupráci s Agenturou Gejzír, s. r. o., pravidelné výstavy uměleckých děl známých českých umělců. Výstavy probíhaly nepřetržitě až do roku 2002. Po dvouleté přestávce se podařilo vytvořit nové reprezentativní galerijní prostory a od konce roku 2004 výstavní činnost v PRE pokračuje. V září 2009 společnost ještě rozšířila své aktivity v kulturní oblasti zahájením provozu Výstavní síně PRE v novém Centru energetického poradenství Pražské energetiky v Jungmannově ulici.

Stoupající prestiž a renomé

Těmito aktivitami chce PRE přispět nejen k bohatší kulturní nabídce obyvatel Vršovic, tedy městské čtvrti, kde sídlí ředitelství společnosti, ale i všech občanů hlavního města Prahy. Jak je zřejmé z přehledu kulturních stránek, doposud se PRE podařilo uspořádat více než 140 uměleckých výstav. Ze zhodnocení umělecké a propagační úrovně celého cyklu jasně vyplývá, že do výstavních prostor PRE nachází cestu stále více občanů i známých osobností a že tato činnost získává prestiž a renomé i v odborných kruzích.

V duchu tradice

V rámci podpory kultury PRE prakticky již od svého založení systematicky vytváří sbírku uměleckých děl. Společnost do dnešní doby zakoupila přibližně 160 obrazů, které jsou umístěny zčásti v kancelářích a zasedacích místnostech PRE, částečně (především cennější obrazy) pak v depozitáři společnosti – jde například o obrazy J. Lady, E. Filly, O. Bubeníčka a dalších mistrů. Vedení společnosti těmito aktivitami navázalo na tradici předválečných nákupů uměleckých děl, které uskutečňovalo vedení Elektrických podniků hlavního města Prahy. Umělecká díla Skupina PRE při různých příležitostech bezplatně zapůjčuje významným českým a moravským galeriím.

Významný počin

V letech 1997–2000 zhotovil uznávaný umělec Federico Diaz ve spolupráci s Národní galerií v Praze dvě kopie světelně-kinetických plastik průkopníka multimediálního umění Zdeňka Pešánka, z nichž jedna je umístěna ve vstupní aule budovy A Na Hroudě 4, druhá na piazze mezi budovami A a B. Vzhledem k významu a výjimečnosti Pešánkovy tvorby se zde více věnujeme jeho životu a dílu.