Informace pro zákazníky skupiny Bohemia Energy

Na základě oznámení obchodníka s elektřinou skupiny Bohemia Energy o ukončení dodávek elektřiny a plynu vám sdělujeme, že v souladu s ustanovením § 12a energetického zákona přebírá Pražská energetika, a. s., (PRE) odpovědnost za dodávky elektřiny pro zákazníky skupiny Bohemia Energy jako dodavatel poslední instance (DPI) na území hlavního města Prahy a města Roztoky u Prahy.

To znamená, že nikdo nezůstane ani na okamžik bez elektřiny. Elektřinu budeme dodávat za věcně usměrňovanou cenu. Každý odběratel v režimu DPI má právo si ve lhůtě šesti měsíců vybrat jiný produkt, který bude vyhovovat jeho potřebám a představám.

My, jako PRE garantujeme, že žádný odběratel na území hlavního města Prahy a města Roztoky u Prahy nezůstane bez elektřiny z důvodu ukončení činnosti skupiny Bohemia Energy nebo i jiných dodavatelů elektřiny. Pro výběr vhodného produktu platí uvedená lhůta šesti měsíců, není tedy nutné okamžitě reagovat a kontaktovat PRE kvůli novým smlouvám.

Spolehlivá dodávka elektřiny od PRE je pro naši společnost naprostou prioritou a jsme si vědomi závazku, který vůči městu Praze i jeho obyvatelům Pražská energetika má. Proto svým závazkům dostojíme.

Těšíme se na budoucí spolupráci.

   

Přejete si s námi uzavřít novou smlouvu? 

Více informací