Podepsali jste smlouvu s jiným dodavatelem, ale chcete zůstat u PRE?

Uzavřeli jste smlouvu s jiným dodavatelem energií? Pokud jste si podpis této smlouvy rozmysleli, máte za určitých podmínek právo od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět. Váš nárok na ukončení takové smlouvy bez jakýchkoli sankcí závisí na způsobu jejího uzavření.

Uzavření smlouvy podomním prodejem. Oslovil vás obchodní zástupce jiného dodavatele ve vašem domě, na ulici nebo při nákupu v obchodním centru a vy jste s ním podepsali smlouvu? Bližší informace naleznete níže v části Ukončení smlouvy z podomního prodeje.

Uzavření smlouvy na dálku. Obdrželi jste a odeslali návrh smlouvy poštou nebo prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách jiného dodavatele? Bližší informace naleznete v části Ukončení smlouvy uzavřené na dálku.

Uzavření smlouvy v prostorách dodavatele. Dostavili jste se osobně do obchodních prostor jiného dodavatele (zpravidla zákaznické centrum nebo sídlo společnosti) a podepsali smlouvu? Bližší informace naleznete v části Ukončení smlouvy uzavřené v prostorách dodavatele.

Ukončení smlouvy z podomního prodeje

Smlouvu uzavřenou s jiným dodavatelem máte nárok bez sankce vypovědět ve lhůtě do 15. dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu za předpokladu, že jste fyzickou osobou v postavení spotřebitele (tj. nepodnikatel). Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli.

V tomto případě vyplňte níže uvedené formuláře a zašlete nám jedním z níže uvedených způsobů.

Vyplněné a podepsané formuláře nám doručte:

 • poštou na adresu:
  Pražská energetika, a. s., zákaznické služby
  Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
 • naskenované jako PDF přílohu na e-mailovou adresu: pre@pre.cz.

Co bude následovat:

 • Obdržené odstoupení / výpověď jinému dodavateli za vás doručíme, v případě nutnosti vás budeme kontaktovat na telefon uvedený ve formuláři.
 • Nejpozději do 5 kalendářních dnů vám zašleme akceptaci odvolání výpovědi.
Ukončení smlouvy uzavřené na dálku

Smlouvu uzavřenou s jiným dodavatelem máte nárok bez sankce vypovědět ve lhůtě do 15. dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu za předpokladu, že jste fyzickou osobou v postavení spotřebitele (tj. nepodnikatel). Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli.

V tomto případě vyplňte níže uvedené formuláře a zašlete nám jedním z níže uvedených způsobů.

Vyplněné a podepsané formuláře nám doručte:

 • poštou na adresu:
  Pražská energetika, a. s., zákaznické služby
  Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
 • naskenované jako PDF přílohu na e-mailovou adresu: pre@pre.cz.

Co bude následovat:

 • Obdržené odstoupení / výpověď jinému dodavateli za vás doručíme, v případě nutnosti vás budeme kontaktovat na telefon uvedený ve formuláři.
 • Nejpozději do 5 kalendářních dnů vám zašleme akceptaci odvolání výpovědi.
Ukončení smlouvy uzavřené v prostorách dodavatele

Pokud jste uzavřeli smlouvu s jiným dodavatelem v jeho obchodních prostorách, nemáte ze zákona nárok na odstoupení. 

V takovém případě vám doporučujeme kontaktovat příslušného dodavatele a pokusit se ukončit smlouvu dohodou smluvních stran.