Legislativa České republiky

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon)

a dalších zákonných norem a předpisů

Informace dle § 23, odst. 4 Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace dle § 17 Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Informace dle zákona č. 127/2005 Sb o elektronických komunikacích