Bezpečný podnik – PRE pošesté, PREdi počtvrté

Dne 16. května 2017 proběhlo v Opavě předávání ocenění „Bezpečný podnik“. Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn a náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek MPSV Jiří Vaňásek předali ocenění také společnostem Pražská energetika, a. s., a PREdistribuce, a. s.

V průběhu října 2016 až do března 2017 kontrolovali inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj pracoviště PRE a PREdi. Nebyly zjištěny žádné větší závady ani nedostatky.