Kalendář roku 2006

V soutěži Kolegia Typografie se umístil náš kalendář Doteky světla na 3. místě. Do soutěže nástěnných kalendářů bylo přihlášeno 200 uchazečů.