Ocenění výroční zprávy 2005

Tak jako každoročně, vyhlašovalo sdružení Czech Top 100 počátkem měsíce listopadu 2006 kromě vítěze i  další ocenění v soutěži o nejlepší výroční zprávu za rok 2005. Jedná se o nejprestižnější soutěž tohoto typu, pořádanou v ČR.

Kvalita výročních zpráv je posuzována odbornou porotou složenou z nezávislých odborníků z oblasti legislativní, grafické, knihtiskařské, lexikální, umělecké atd.

Naše společnost se umístila na 2. místě (za ČEZ). Další ocenění získala PRE v kategorii grafický design (2. místo) a informační hodnota (5. místo).

Skvělé umístění v této soutěži reálně zaručuje, že výroční zpráva – v podstatě nejdůležitější marketingový nástroj sloužící jako informační zdroj nejen pro akcionáře, ale i pro širokou veřejnost – je objektivním a vysoce kvalitním zdrojem informací.