WebTop100

Výňatek z tiskové zprávy WebTop100, Praha 26. 9. 2006

Soutěž WebTop100 ukázala, jak si stojí firemní internetové prezentace.

V pátém ročníku soutěže WebTop100 zvítězila v celkovém žebříčku společnost Pražská energetika, a. s., s firemní prezentací www.pre.cz. Na druhém místě skončila prezentace Komerční banky, a. s. (www.kb.cz)a na třetím T-Mobile Czech Republic a. s. (www.t-mobile.cz)

V soutěži bylo dále vyhlášeno devět oborových žebříčků a Marketingová trefa za nejlepší marketingovou hodnotu prezentace.

V letošním ročníku WebTop100 byla změněna metodika i způsob hodnocení přihlášených firemních prezentací. Každý web přihlášený do oborových žebříčků prošel hodnocením pěti odborných porotců, kteří se zaměřili na hodnocení designu a grafiky, technického řešení, použitelnosti, marketingové hodnoty a obsahu prezentací. Odborná hodnocení proběhla na základě předem vytvořené komplexní metodiky. Obsahu firemních prezentací byla v letošním roce věnována značná pozornost, a proto organizátoři soutěže oslovili pro každou kategorii specialistu v daném oboru (žurnalistu či konzultanta), který provedl oborové zhodnocení.

„Je zajímavé srovnávat úroveň firemních prezentací v loňském roce a nyní. Protože cyklus obnovy či rekonstrukce firemní prezentace činí obvykle 2 roky, vítěznými weby se většinou staly ty, které byly dokončeny teprve nedávno. Až na výjimky pak byly nominovány prezentace realizované specializovanými webovými firmami a nikoli přímo ve společnostech, což je nepochybně trend vedoucí k vyšší kvalitě," říká Jakub Ditrich, předseda poroty WebTop100.

Každý z přihlášených účastníků oborových žebříčků WebTop100 obdrží od odborných i obsahových porotců slovní hodnocení prezentace s doporučeními pro její úpravy a další rozvoj.

Každý ročník WebTop100 je zakončen celodenní odbornou konferencí. Ta se letos uskuteční 7. listopadu v PwC BusinessCommunityCenter a její téma zní Web jako marketingový nástroj. Na konferenci vystoupí například Shadi Abou-Zahra z mezinárodního standardizačního sdružení W3C, nebo zástupce evropského Google.

Informace o konferenci a kompletní žebříčky WebTop100 naleznete na adrese www.webtop100.cz.

Výsledky WebTop100

Celkový žebříček WebTop100

 

PořadíFirmaURL adresa
1  Pražská energetika, a. s.  www.pre.cz
2  Komerční banka, a. s.  www.kb.cz
3  T-Mobile Czech Republic a. s.  www.t-mobile.cz
4  ČEZ a. s.  www.cez.cz
5  Robert Bosch odbytová s. r. o.  www.bosch.cz

 

WebTop100 Utility

 

PořadíFirmaURL adresa
1 Pražská energetika, a. s.  www.pre.cz
2 ČEZ, a. s.  www.cez.cz
3 E.ON Česká republika, a. s.  www.eon.cz
4 RWE Transgas, a. s.  www.rwe-transgas.cz
5 Severočeské doly a. s.  www.sdas.cz

 

Cenu Marketingová trefa získala v letošním ročníku prezentace společnosti ŠKODA AUTO a. s. (www.skoda-auto.cz).

Porota WebTop100 pracovala v roce 2006 ve složení:

Odborná porotaObsahoví porotci
Jakub Ditrich (předseda) Ondřej Běhal (Auto-Moto)
Jan Vetyška (odborná kritéria) Julius Přenosil (Transport)
Luboš Plotěný (odborná kritéria) Mirek Jahoda (IT)
Jan Rambousek (design a grafika) Filip Šatra (Telekomunikace)
Tomáš Tržil (technické řešení) Jan Vanda (Utility)
Dario Sapienza (použitelnost) Martin Jašminský (Průmysl)
Tomáš Jindříšek (marketingová hodnota) Petr Zámečník (Finance)
  Helena Wudyová (Shop&Retail)
  Vladimír Matějíček (Veřejná správa)