Stanovy

Pražská energetika, a. s. (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) ze dne
13. 12. 1993 ve formě notářského zápisu.