Ochrana osobních údajů a internetových stránek

Vážení zákazníci,

dovolte nám, abychom vás informovali o tom, jakým způsobem naplňujeme jeden z našich prvořadých cílů v rámci vztahů s vámi, a to zachování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů.

Dokument Zásady ochrany osobních údajů ve společnostech Skupiny PRE vás seznámí s pravidly ochrany osobních údajů, kterými se řídíme při každém zpracování Vašich osobních údajů. Součástí tohoto dokumentu je závěrečná část věnována tzv. Zpracování osobních údajů kontaktních osob obchodního partnera.

V dokumentu Zásady používání webu a ochrana osobních údajů na webu naleznete podrobné informace o tom, jaké kroky podnikáme pro ochranu našich internetových stránek a vašich osobních údajů při jejich používání.

Dokument Autorskoprávní ochrana internetových stránek informuje o právech spojených s provozováním těchto webových stránek.

Děkujeme za pozornost, kterou těmto informacím věnujete.