Autorskoprávní ochrana internetových stránek

 1. Provozovatel webu a držitel práv užití
  • Autorská práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „web“) vykonává podle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, společnost Pražská energetika, a. s., IČ 60193913, DIČ CZ60193913, se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, (dále jen Provozovatel). Provozovatel prohlašuje, že je držitelem příslušných práv užití tohoto webu i veškerého jeho obsahu.
 2. Ochrana autorských práv
  • Obsah tohoto webu můžete stahovat pouze pro své osobní nekomerční využití. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat.
  • Web ani žádná jeho část nesmí být kopírována, uchovávána v rešeršním systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení Provozovatele.
  • Případné porušení tohoto ustanovení může být posuzováno jako zásah do autorských práv Provozovatele nebo jednotlivých držitelů autorských práv k obsahu webu.
 3. Odpovědnost Provozovatele
  • Provozovatel tohoto webu se přiměřeně vynasnaží, aby do těchto internetových stránek začlenil aktuální a přesné informace, ale neposkytuje žádné záruky ani ujištění týkající se přesnosti, aktuálnosti nebo kompletnosti poskytovaných informací.
  • Provozovatel tohoto webu nenese žádnou odpovědnost za případné škody nebo újmy, které jsou důsledkem vašeho přístupu nebo nemožnosti přístupu k těmto internetovým stránkám, nebo vašeho spolehnutí se na jakékoli informace uvedené na těchto internetových stránkách.
  • Tento web může poskytovat odkazy nebo reference na jiné internetové stránky, přičemž jeho Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah takových jiných stránek a neodpovídá za jakoukoli škodu nebo újmu plynoucí z tohoto obsahu. Jakékoli odkazy na jiné stránky jsou poskytovány výhradně pro pohodlí návštěvníků těchto internetových stránek.
  • Veškeré osobně identifikovatelné informace zaslané na tuto stránku elektronicky podléhají pravidlům popsaným v dokumentu Zásady používání webu a ochrana osobních údajů na internetu. Veškeré další v této komunikaci obsažené informace smí Provozovatel tohoto webu kopírovat, a to včetně veškerých myšlenek, nápadů, konceptů, technik nebo know-how v nich uvedených, k libovolnému účelu, jako např. k jejich sdělení třetím stranám, výrobě nebo k marketingu zboží či služeb. Osoba, která Provozovateli tohoto webu odesílá jakékoli sdělení na tento web, odpovídá za obsah a informace v něm obsažené, včetně jejich pravdivosti a přesnosti.
  • Tento web je poskytován jako služba jeho návštěvníkům. Provozovatel má právo kdykoliv bez předchozího upozornění jeho obsah upravovat.
  • V případě rozporu české a cizojazyčné verze informací na těchto stránkách je rozhodující česká verze.