Připojení odběrného místa k distribuční soustavě PREdistribuce

Chcete-li začít odebírat elektřinu a stát se naším zákazníkem, je nutno splnit všechny podmínky pro zahájení dodávky elektřiny podle příslušných právních předpisů a uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny.

 

1. Objekt není připojen k elektrické distribuční soustavě
 • Nejprve si rezervujte příkon podáním formuláře Žádost o připojení z distribuční sítě PREdistribuce, a. s., na hladině NN .

  Vyplněný formulář zašlete spolu s níže uvedenými doklady na adresu:

  Pražská energetika, a. s.
  zákaznické služby
  Na Hroudě 1492/4
  100 05 Praha 10
  • situační plánek umístění objektu v měřítku M 1 : 500 nebo M 1 : 1000, obsahující názorné a jednoznačné umístění pozemku, tj.: s uvedením čísla popisného sousedních objektů a s názvy minimálně dvou sousedních ulic,
   nebo s katastrálními čísly pozemků a názvy minimálně dvou sousedních ulic,
  • katastrální číslo pozemku.
  Žádost je možné podat i osobně v libovolné pobočce Zákaznického centra.
 • Do 30 dnů Vám zašleme vyjádření s uvedením všech technických i legislativních podmínek a s předpokládanou výší podílu na oprávněných nákladech dodavatele, spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu. Toto vyjádření má platnost 6 měsíců. Poté, co svým podpisem potvrdíte souhlas s podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a zašlete nám je zpět, zahájíme práce na příslušných úpravách sítě. Po provedení úprav, nejpozději do 90 dnů, obdržíte vyrozumění s předepsanou platbou za připojení a zajištění příkonu, revizí naší části připojení a dalšími nutnými podklady (poplatky stanoveny dle
  vyhl. č. 16/2016 Sb.).
 • Dále se obraťte na revizního technika, který zkontroluje a v případě potřeby zajistí technickou způsobilost Vašeho odběrného místa a vystaví Vám pro nás (na originálním formuláři) Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN. Toto vyjádření je platné tři měsíce.
 • Navštivte naše Zákaznické centrum , kde s Vámi uzavřeme obchodní smlouvu a dohodneme termín návštěvy našeho technika, který u Vás namontuje měřicí zařízení. S sebou si vezměte tyto doklady:
  • průkaz totožnosti (občané ČR OP, příslušníci jiných států cestovní doklad nebo povolení k pobytu), v případě zastoupení plné moci , opravňující k uzavření smlouvy; plná moc nemusí být notářsky ověřena,
  • vyplněný formulář: Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN,
  • Smlouvu o připojení a doklad o zaplacení poplatku za zajištění příkonu (je-li požadován).
  Elektroměr Vám namontujeme do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy, pokud se v našem Zákaznickém centru nedohodnete jinak.

  Nebudete-li si s něčím vědět rady, můžete se obrátit na naši Zákaznickou linku  800 550 055, nebo nám napište a my se Vám ozveme sami.  

2. Odběrné místo nemá rezervovaný příkon

Rezervovaný příkon je hodnota elektrického příkonu, sjednaná s PRE pro dané odběrné místo ve výši jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před měřicím zařízením. Rezervace trvá po ukončení odběru ještě 48 měsíců.

 • Nejprve je třeba vyplnit formulář Žádost o připojení z distribuční sítě PREdistribuce, a. s., na hladině NN a zaslat jej na adresu:

  Pražská energetika, a. s.
  zákaznické služby
  Na Hroudě 1492/4
  100 05 Praha 10, nebo osobně podat v libovolné pobočce Zákaznického centra.

  Pokud se Vaše odběrné místo nachází v objektu s přiděleným číslem popisným a současně nebude na odběrném místě instalován hl. jistič vyšší než 3x100A, tak za Vás můžeme žádost vyplnit telefonicky na naší Zákaznické lince 800 550 055.
 • Po obdržení Smlouvy o připojení se můžete obrátit na revizního technika, který zkontroluje a v případě potřeby zajistí technickou způsobilost Vašeho odběrného místa a vystaví Vám pro nás (na originálním formuláři) Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN. Toto vyjádření je platné tři měsíce.
 • Navštivte naše Zákaznické centrum, kde s Vámi uzavřeme obchodní smlouvu a dohodneme termín návštěvy našeho technika, který u Vás namontuje měřicí zařízení.
  S sebou si vezměte tyto doklady:
  • průkaz totožnosti (občané ČR OP, příslušníci jiných států cestovní doklad nebo povolení k pobytu), v případě zastoupení originál plné moci , opravňující k uzavření smlouvy; plná moc nemusí být notářsky ověřena,
  • vyplněný formulář: Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN,
  • Smlouvu o připojení a doklad o zaplacení poplatku za zajištění příkonu (je-li požadován).
  Elektroměr Vám namontujeme do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy, pokud se v našem Zákaznickém centru nedohodnete jinak.

  Nebudete-li si s něčím vědět rady, můžete se obrátit na naši Zákaznickou linku  800 550 055 nebo nám napište a my se Vám ozveme sami
3. Odběrné místo má rezervovaný příkon

Rezervovaný příkon je hodnota elektrického příkonu, sjednaná s PRE pro dané odběrné místo ve výši jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před měřicím zařízením. Rezervace trvá po ukončení odběru ještě 48 měsíců.

 • Obraťte se na revizního technika, který zkontroluje a v případě potřeby zajistí technickou způsobilost Vašeho odběrného místa a vystaví Vám pro nás (na originálním formuláři) Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN. Toto vyjádření je platné tři měsíce.
 • Navštivte naše Zákaznické centrum, kde s Vámi uzavřeme obchodní smlouvu a dohodneme termín návštěvy našeho technika, který u Vás namontuje měřicí zařízení.
  S sebou si vezměte tyto doklady:
  • průkaz totožnosti (občané ČR OP, příslušníci jiných států cestovní doklad nebo povolení k pobytu), v případě zastoupení originál plné moci , opravňující k uzavření smlouvy; plná moc nemusí být notářsky ověřena,

  Elektroměr Vám namontujeme do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy, pokud se v našem Zákaznickém centru nedohodnete jinak.

  Nebudete-li si s něčím vědět rady, můžete se obrátit na naši Zákaznickou linku 800 550 055, nebo nám napište a my se Vám ozveme sami