Všeobecné dokumenty

Obchodní podmínky dodávky komodity č. 12/2021 (556 kB)
upravují obchodní a technické podmínky dodávky elektřiny nebo plynu společnosti Pražská energetika, a. s. Jsou nedílnou součástí smluv o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu / smluv o dodávce elektřiny nebo plynu, uzavíraných od 1. 1. 2022. Pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2021 nadále platí obchodní podmínky z doby jejich uzavření.

 

Obchodní podmínky dodávky komodity č. 11/2018  (193 kB)
upravují obchodní a technické podmínky dodávky elektřiny nebo plynu společnosti Pražská energetika, a. s. Jsou nedílnou součástí smluv o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu / smluv o dodávce elektřiny nebo plynu, uzavíraných od 1. 11. 2018. Pro smlouvy uzavřené do 31. 10. 2018 nadále platí předchozí obchodní podmínky (tj. OPD č. 01/2016).

 

Obchodní podmínky dodávky komodity č. 01/2016 (128 kB)
upravují obchodní a technické podmínky dodávky elektřiny nebo plynu společnosti Pražská energetika, a. s. Jsou nedílnou součástí smluv o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu/smluv o dodávce elektřiny nebo plynu uzavíraných od 1. 4. 2016. Pro smlouvy uzavřené do 31. 3. 2016 nadále platí předchozí obchodní podmínky (tj. OPD č. 01/2014).

 

Obchodní podmínky dodávky komodity č. 01/2014 (112 kB)
upravují obchodní a technické podmínky dodávky elektřiny nebo plynu společnosti Pražská energetika, a. s. Jsou nedílnou součástí smluv o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu/smluv o dodávce elektřiny nebo plynu uzavíraných od 1. 1. 2014. Pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 nadále platí předchozí obchodní podmínky (tj. OPD č. SNN 04/2012).

 

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny č. SNN 04/2012 (504 kB)
upravují obchodní a technické podmínky dodávky elektřiny společnosti Pražská energetika, a. s. S účinností od 1. 3. 2012 nahradily Obchodní podmínky č. SNN 03/2009. Jsou nedílnou součástí smluv o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřených do 31. 12. 2013.

 

Obchodní podmínky dodávky silové elektřiny č. ENN 04/2012 (481 kB)
upravují obchodní a technické podmínky dodávky elektřiny společnosti Pražská energetika, a. s. S účinností od 1. 3. 2012 nahradily Obchodní podmínky č. ENN 03/2009. Jsou nedílnou součástí smluv o dodávce elektřiny uzavřených do 31. 12. 2013.

 

Poučení o právu na odstoupení od Smlouvy o sdružených službách dodávky komodity (elektřina nebo plyn) včetně formuláře odstoupení (43 kB)

Poučení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (36,3 kB)

Poučení o právech vznikajících z vadného plnění (51 kB)

 

Ceníky smluvních pokut - elektřina

Ceník smluvních pokut pro zákazníky společnosti Pražská energetika, a. s. (508 kB)
Ceník smluvních pokut platný od 1. 4. 2015

Ceník smluvních pokut pro zákazníky společnosti Pražská energetika, a. s. (26,4 kB)
Ceník smluvních pokut platný od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2015

Ceník smluvních pokut pro zákazníky společnosti Pražská energetika, a. s. (58,1 kB)
Ceník smluvních pokut platný do 31. 12. 2013

 

Ceníky smluvních pokut - plyn

Ceník smluvních pokut pro zákazníky společnosti Pražská energetika, a. s. (511 kB)
Ceník smluvních pokut platný od 1. 9. 2015

Ceník smluvních pokut pro zákazníky společnosti Pražská energetika, a. s. (27,6 kB)
Ceník smluvních pokut platný do 31. 12. 2013