Hlavní mezníky v historii společnosti

RokUdálost
2017
 • společnosti PRE si připomínají 120. výročí vzniku Elektrických podniků královského hlavního města Prahy
2016
 • značka PRE získala pečeť „Superbrands 2016“
 • společnosti KORMAK Praha a.s. a KORMAK nemovitosti s.r.o. se staly dceřinými společnostmi Pražské energetiky
2015
 • PRE zprovoznila již 30. veřejnou nabíjecí stanici PREpoint
 • společnost PREdistribuce oslavila 10 let své činnosti
2014
 • dne 1. 5. bylo otevřeno Centrum služeb PRE (pokračovatel Centra energetického poradenství PRE)
 • PRE zahájila provoz mobilního virtuálního operátora PREmobil
2013
 • v červnu byly otevřeny nové muzejní prostory Muzea PRE a rozvodna 110/22 kV byla zpřístupněna veřejnosti
 • na jaře zasáhly Prahu i celou ČR povodně
2012
 • v rámci optimalizace poboček zákaznického centra bylo rozhodnuto o uzavření pobočky „Balabenka“ v Ocelářské ulici
 • akvizice - nákup FVE Hořovice (podnik společnosti SUNLIFE PRO, s.r.o.) s instalovaným výkonem 1 MWp - PREměření, a. s.
 • dceřiná společnost PREměření, a. s., uvedla na trh nový produkt - „Servis FVE“, v rámci kterého je pro zájemce nabízena komplexní péče o FVE
 • 100% dceřiná společnost PREleas, a. s., byla přejmenována na eYello CZ, a. s.; došlo k zásadnímu rozšíření předmětu její podnikatelské činnosti o obchodování s elektřinou a plynem
2011
 • na základě obdržené licence na výrobu byly zahájeny aktivity Skupiny PRE v této oblasti - byl zahájen provoz 7 FVE (PREměření, a. s.)
 • v rámci dlouhodobé strategie Skupiny v oblasti výroby bylo rozhodnuto o akvizici 2 FVE (Hořovice, Kondrac)
 • řádná valná hromada rozhodla o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií
 • dne 28. 12. byl formálně (vypořádáním obchodu mezi PRE a PRE-H) ukončen proces delistingu  - zrušení veřejné obchodovatelnosti kmenových akcií společnosti na jméno
 • s účinností ke dni 1. 12. došlo k vyřazení akcií PRE z obchodování na regulovaném trhu
 • akvizice areálu ETT Energetika v Praze 9 -Vysočanech – PREdistribuce, a. s.
2010
 • změna akcionářské struktury - odkoupení podílu akcionáře Honor Invest, a. s., stávajícím akcionářem EnBW Energie Baden-Württemberg AG, čímž se tento stal majetkově akcionářem majoritním
 • vznik nové dlouhodobé strategie Skupiny PRE, která plně reflektuje liberalizaci trhu, zvýšení konkurence ve všech segmentech a fluktuaci cen způsobenou jak makroekonomickými nestabilitami (jako např. ekonomická krize), tak i strukturálními změnami v evropských ekonomikách
 • v souladu s novou dlouhodobou strategií Skupiny PRE bylo v průběhu roku postupně uvedeno do provozu 5 FVE (Jinonice, Lhotka, Na Hroudě 19, Pražačka a Sever)
 • historicky nejvyšší špičkové zatížení distribuční soustavy (1 209 MW) bylo dosaženo dne 1. 12. 2010 ve 14.00 hodin
2009
 • v souvislosti se všeobecnou ekonomickou krizí byl zahájen celoskupinový program Fit For Future (FFF), jehož posláním je udržení dlouhodobé vysoké výkonnosti a konkurenceschopnosti Skupiny PRE
 • proběhlo přemístění Technického a dokumentačního muzea pražské energetiky do nových prostor
 • byla dokončena výstavba vysokonapěťové rozvodny Pankrác
 • aktivace protipovodňových opatření na území hlavního města, I. stupeň povodňové aktivity  na Vltavě
2008
 • v rámci zasedání WEC navštívil PRE předseda Vlády ČR Mirek Topolánek
 • 100% dceřiná společnost ODEM, a. s., byla po ukončení likvidace vymazána z obchodního rejstříku dne 5. 12. 2008
2007
 • skupina PRE si připomíná 110. výročí založení právního předchůdce dnešní akciové společnosti
 • orkán Kirill způsobil značné hmotné škody
 • PRE se stala členem Pražské energetické burzy - PXE
2006
 • 1. místo v celkovém hodnocení a 1. místo v kategorii „Utility“ v 5. ročníku soutěže WebTop100 pro firemní internetovou prezentaci PRE
 • certifikát kvality v oblasti korporátní internetové prezentace v oboru Utility
 • 2. místo v celkovém hodnocení, 2. místo v kategorii „Grafický design“, 5. místo v kategorii „Informační hodnota“ v rámci soutěže „Nejlepší výroční zpráva za rok 2005“
 • ocenění Golden Prisma Award na veletrhu a výstavě reklamních a polygrafických služeb v italském Pordenone pro kalendář PRE
 • certifikát ISO 14001 (systém ochrany životního prostředí dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001) pro PRE i dceřinou společnost PREdi
 • plná liberalizace elektroenergetického trhu od 1. 1.
 • západní část hlavního města opět postižena v průběhu měsíce března povodněmi (II. stupeň)
 • schváleno vybudování nové napájecí stanice 110/22 kV Praha 4 - Pankrác s cílem zajistit rostoucí energetické požadavky investičních aktivit v lokalitě Pankrác
 • zahájení dozbrojení TR 110/22 kV Smíchov
 • zahájení rekonstrukce transformovny 110/22 kV Běchovice; dokončení rekonstrukce transformovny 110/22 kV Malešice
2005
 • zařazení mezi 100 nejlepších firem ČR za rok 2005 v soutěži „Českých 100 nejlepších“ pořádané nadací COMENIUS
 • 1. místo v kategorii „Grafický design“, 4. místo v celkovém hodnocení a Evropská cena za grafiku v rámci soutěže „Nejlepší výroční zpráva za rok 2004“
 • členství v 100% klubu společnosti Intergraph Corporation (sdružuje subjekty, které kompletně převedly papírovou technickou dokumentaci do digitálního informačního systému)
 • osvědčení „Podnik podporující zdraví roku 2005“ od Ministerstva zdravotnictví ČR
 • certifikáty pro obchod s elektřinou a služby organizačně hospodářské povahy a pro distribuci elektřiny, montáž, opravy a revize elektrických zařízení od Sdružení pro certifikaci systémů jakosti (CQS)
 • založení 100% dceřiné společnosti PREdistribuce, a.s. (PREdi)
 • zahájení provozu Trafoslužby v objektu bývalých skladů v Ládví v sousedství rozvodny 110/22 kV Sever II.
 • přijetí Programu opatření, který vylučuje diskriminační chování provozovatele distribuční soustavy vůči ostatním účastníkům trhu s elektřinou
 • zprovoznění systému pro podporu prodeje elektřiny (SPP) a systému pro podporu obchodování s elektřinou (OSNE)
 • schválení používání jednotného korporátního loga pro všechny členy skupiny PRE
 • zahájení provozu nových webových stránek PRE a PREdi
2004
 • 3. místo v celkovém hodnocení, 2. místo v kategorii „Informační hodnota“ a zvláštní cena „Velmi kvalitní prezentace Corporate Governance“ v rámci soutěže „Nejlepší výroční zpráva za rok 2003“
 • zahájení procesu unbundlingu společnosti v souladu s evropskou legislativou (oddělení regulovaných a neregulovaných činností, tj. faktické rozdělení stávající mateřské společnosti na několik nezávislých subjektů)
 • návštěva prezidenta ČR prof. Václava Klause s doprovodem, zástupců MHMP a radnice MČ Praha 10 v PRE
 • zahájení provozu centrálního dispečinku v Nitranské ulici
 • v rámci projektu „Spolu pro Prahu“ zahájení provozu společného zákaznického centra v Paláci Adria, společné zákaznické linky a společných internetových stránek s PP, a.s.
 • ukončení provozu v rozvodnách Ledvinkova a Vorlovna
 • zahájení provozu rozvodny Černý Most - I. etapa
2003
 • 1. místo v rámci soutěže „100 nejobdivovanějších firem v ČR“ v oboru výroba a rozvod elektřiny, vody, plynu a páry
 • 3. místo v rámci soutěže „PAEGAS SIGNUM TEMPORIS 2002 - ocenění kapitálového trhu“ (cena za informační otevřenost)
 • 1. místo v kategorii informační hodnota, 4. místo v celkovém hodnocení a zvláštní cena „Velmi kvalitní prezentace Corporate Governance“ v rámci soutěže „Nejlepší výroční zpráva za rok 2002“
 • zařazení mezi 100 nejlepších firem v ČR za rok 2003 v soutěži„Českých 100 nejlepších“, pořádané nadací COMENIUS
 • prestižní ocenění „Za podporu umění v roce 2003“, udělované každoročně Masarykovou akademií
 • čestné uznání v soutěži „Ekologický projekt 2003“ za projekt „Podpora vytápění pomocí tepelných čerpadel“
 • certifikát od společnosti SAP ČR, s. r. o., za nejkratší upgrade systému SAP Business Suite na verzi 4.7 Enterprise v rámci ČR
 • dokončena výstavba nového centrálního dispečinku Nitranská
 • ukončen provoz nenormalizovaného napětí 6 a 10 kV a prakticky i 120 V
 • dceřiná společnost PREmont, a. s., prodána bruselské společnosti Fabricom S.A.
 • centrální sklad v Čimicích pronajat společnosti Czech Energospace, a. s.
2002
 • nejobdivovanější společnost v kategorii výroba a rozvod elektřiny, vody, plynu a páry v rámci 5. ročníku soutěže „CZECH TOP 100“
 • certifikát zásobovací logistiky dle normy ISO 9001:2000
 • certifikát kompetenčního centra SAP za měsíc květen (Costumer competence center)
 • ocenění „ZLATá PECKA“ za kalendář roku v rámci národní soutěže Asociace reklamních a marketingových agentur
 • zřízení internetového informačního magazínu pro novináře
 • úspěšné vyrovnání se s následky srpnových povodní
2001
 • čestná plaketa v soutěži „INVESTOR ROKU 2001“ od Hospodářské komory hl. m. Prahy
 • ustavení jako 5. zákaznické kompetenční centrum systému SAP v rámci ČR
 • ocenění za pokročilé provozní nasazení systému FRAMME od společnosti INTERGRAPH ČR
 • 10. místo v ČR v kategorii nefinančních institucí stav „INVESTOR RELATION“ v rámci ankety pořádané sdružením CZECH TOP 100
 • dokončena výstavba nové administrativní budovy dceřiné společnosti PREmont, a. s.
 • založení holdingové společnosti PRE-H, a. s.
 • uvedena do provozu Tr 110/22 kV Karlov
 • uvedeno do provozu propojovací 110kV kabelové vedení mezi Tr 110/22 kV Holešovice a Tr 110/22 kV Střed
2000
 • prestižní ocenění „BEZPEČNý PODNIK“ od ministra práce a sociálních věcí
 • zahájen ambiciózní Projekt změn k naplnění vizí a cílů společnosti
 • zahájen provoz zákaznické linky
 • uvedena do provozu Tr 110/22 kV Smíchov
 • dokončeny modernizace všech šesti obchodních kanceláří ve vlastních objektech
1999
 • čestné uznání v rámci soutěže „PAEGAS SIGNUM TEMPORIS 1999 - ocenění kapitálového trhu“
 • čestné uznání za rekonstrukci Tr 110/22 kV Sever v soutěži „INVESTOR ROKU 1999“ od Hospodářské komory hl. m. Prahy
 • pátá v žebříčku nejobdivovanějších společností v sektoru energetiky ČR „CZECH TOP 100“
 • dokončena výstavba nového skladového areálu v Čimicích
 • založena dceřiná společnost ODEM, a. s.
 • konverze PREmont, s. r. o., na PREmont, a. s.
 • od DP hl. m. Praha zakoupena Tr 110/22 kV Zličín
1998
 • čestné uznání v rámci soutěže „PAEGAS SIGNUM TEMPORIS 1998 - ocenění kapitálového trhu“
 • uvedena do provozu Tr 110/22 kV Červený vrch
 • zahájena činnost Poradenského a informačního střediska (PIS) v budově sídla společnosti Na Hroudě č. 4
 • dokončeny modernizace řídicích systémů rajonních dispečinků Sever, Jih a Západ
 • založena dceřiná společnost Cejchovna elektroměrů, a. s.
1997
 • 100. výročí existence společnosti
 • zahájena činnost obchodního dispečinku
 • dokončena stavba nového sídla společnosti Na Hroudě č. 4 (projekt obdržel čestné uznání obce československých architektů v kategorii novostaveb)
1996
 • založena dceřiná společnost PREleas, a. s.
 • zahájena stavba nového sídla společnosti Na Hroudě
 • společnost se majetkově podílí v následujících subjektech:
  • ALIATEL, a. s., oblast telekomunikací
  • ČEKOM plus, a. s., oblast telekomunikací
  • PRVNí ENERGETICKá, a. s., obchod s elektřinou
  • RELEAS, a. s., obchod s elektřinou
  • Sdružení dodavatelů a výrobců elektřiny ČR I., účelové sdružení
  • Energetický komitét, člen Světové energetické rady
1995
 • založena dceřiná společnost PREmont Lhotka, s. r. o. (dříve stavebně-montážní závod)
1994
 • od 1. 1. 1994 vznik akciové společnosti Pražská energetika, a. s.
 • dostavba provozní správy Sever
1993
 • uvedena do provozu nová Tr 110/22 kV Jih
1991
 • dokončena Tr 110/22 kV Zbraslav
1990
 • Pražské energetické závody se staly od 1. 7. 1990 samostatným státním podnikem
1985
 • uvedena do provozu Tr 110/22 kV Jinonice a Tr 110/22 kV Pražačka
1982
 • Pražské energetické závody, k. p., získaly statut samostatného podniku v rámci koncernu ČEZ odloučením od STE, k. p.
 • uveden do provozu vysílač HDO Malešice
1980
 • dokončena Tr 110/22 kV Holešovice
1979
 • uvedena do provozu Tr 110/22 kV Chodov
1976
 • výstavba kabelových tunelů Praha-Střed-Jih s kabely 110 kV
1973
 • dokončena Tr 110/22 kV Praha-Střed
 • uvedena do provozu Tr 110/22 kV Lhotka
1970
 • uvedena do provozu Tr 110/22 kV Letňany
1967
 • uvedena do provozu Tr 110/22 kV Měcholupy
1966
 • uvedena do provozu Tr 110 kV Praha-Západ
1965
 • vznik Rozvodného závodu Praha v rámci STE, n. p.
1963
 • uvedena do provozu část 110/22 kV v Tr 220/110/22 kV Malešice
1959
 • vznik Středočeských energetických závodů, n. p. (STE), a Okresní správy Praha
1958
 • dokončena Tr 110/22 kV Praha-Sever II
1957
 • uvedena do provozu Tr 110/22 kV Praha-Východ
1956
 • vybudována nová Tr Karlov a Tr 110/22 kV Běchovice
1946
 • od Elektrických podniků se odloučil Dopravní podnik
 • vznik národního podniku Středočeské elektrárny, jehož součástí se stala i bývalá elektrárenská část Elektrických podniků
1945
 • 25. 3. zasažena při náletu rozvodna Teslova v Libni
 • znárodnění energetiky na základě dekretu prezidenta republiky ze 24. 10. 1945 o „Znárodnění všech energetických podniků a zařízení sloužících k výrobě, opatřování rozvodu a dodávce energie všeho druhu, kterou lze rozvádět širšímu okruhu spotřebitelů“
1941
 • Elektrické podniky začleněny do Městských podniků pražských
1934
 • dokončena stavba ústřední budovy Elektrických podniků v Praze. Celková koncepce budovy daleko předběhla dobové zvyklosti a byla jednou z nejmodernějších v tehdejším hlavním městě
1932
 • dokončeny Tr Zengerova na Klárově a „Palouček“ v Nuslích
1931
 • uvedena do provozu Tr Zelená liška
1929
 • uvedena do provozu Tr 100/23 kV Praha-Jih včetně centra údržby zařízení VVN
 • uvedena do provozu Tr Edisonova (Jeruzalémská)
1926
 • uvedena do provozu Tr 100/23 kV Praha-Sever I 
1924
 • vládním nařízením prohlášeny Elektrické podniky za všeužitečné
1921
 • dokončena Tr Sokolská
1913
 • vybudovány hydroelektrárny na ostrově štvanici a na Těšnově
1900
 • uvedena do provozu první část parní elektrárny v Holešovicích
 • Elektrické podniky mají 851 zaměstnanců
 • v rámci Prahy je 43 transformačních stanic a 2 podružné el. stanice
1897
 • 1. 9. 1897 založeny Elektrické podniky královského hlavního města Prahy