Jak se s léty proměňovaly časopisy společnosti

Vydávání podnikového časopisu pro zaměstnance a časopisů pro zákazníky má dávnou tradici. Bohužel úplnou chronologickou řadu tiskovin, které se během stodesetileté historie společnosti vydávaly, neznáme. Určitou představu si však můžeme udělat alespoň při pohledu na několik zachovalých čísel – především z meziválečného období. Pro srovnání přikládáme i časopisy z let nedávných.