Zlatá pecka pro publikaci „110 let jsme energie tohoto města“ (2007)

Všechny subjekty Skupiny PRE, jako jedni z právních nástupců Elektrických podniků královského hlavního města Prahy, si v roce 2007 připomněly 110 let od založení tohoto subjektu.

Při příležitosti jubilea založení EP jsme vydali publikaci „110 LET JSME ENERGIE TOHOTO MĚSTA“, která se založení přímého právního předchůdce naší společnosti věnovala a podrobně popsala vývoj elektrizační soustavy v Praze a českých zemích.

Za tuto publikaci jsme získali v roce 2007 ocenění Zlatá pecka, které uděluje Asociace českých reklamních agentur a marketingových komunikací.