Internetové stránky PRE jsou letos stříbrné

V úterý 20. října uspořádala společnost Dobrý web výroční konferenci Klubu WebTop100. Kromě novinek a zajímavostí v této oblasti se účastníci konference dočkali i vyhlášení výsledků soutěže firemních webových prezentací WebTop100. Této soutěže se již počtvrté zúčastnila i PRE se svým korporátním webem www.pre.cz a letos jsme si nechali obodovat i stránky Energetického poradce PRE v kategorii Microsite.

Hodnocení porotců nám v letošním 8. ročníku přineslo zlepšení oproti loňsku a výborné umístění
v podobě druhého místa v oborové kategorii Energetika a celkové páté místo v hlavním žebříčku, do kterého jsou zařazeny společnosti z první stovky CZECH TOP 100. Potěšilo i osmé místo (a zvláště solidní bodový zisk) pro naše nové stránky poradenství.

Soutěž WebTop100 si již vydobyla mezi firmami náležité renomé. Počet kategorií i účastníků, kteří využili možnost porovnat své webové prezentace napříč celým internetem, ale především mezi sebou v rámci oboru podnikání firmy, se každoročně rozrůstá. Letos se soutěže v jedenácti oborových
a dvou speciálních kategoriích zúčastnily téměř dvě stovky webů, proto si celkového i oborového umístění velmi ceníme. Zvláště přínosné jsou však pro nás informace, které nám vyjádření porotců přineslo v podobě individuálního hodnocení.