Import certifikátu

Před importem nového certifikátu doporučujeme ověřit pravost certifikátu popsaným postupem v bodu 1. Informace k ověření (tj. otisk certifikátu) jsou zobrazené v tabulce s používanými certifikáty společností Skupiny PRE, kde si můžete stáhnout i používané veřejné certifikáty a kořenové certifikáty vystavené naší interní certifikační autoritou Interní CA – Vydávající CA II.

Kořenové certifikáty a rovněž i veřejné certifikáty vystavené externími certifikačními autoritami lze stáhnout u vydávající certifikační autority. Odkaz na její webové stránky je uveden vždy v tabulce certifikátů používaných Skupinou PRE.