PREKO

Ukončení nabídky produktu PREKO

Dovolujeme si vás informovat, že nabídka produktu PREKO byla ukončena k 26. 11. 2015.

Váš zájem o životní prostředí chceme podporovat i nadále. Nově Vám tedy nabízíme dodávku 100% zelené elektřiny. Pro více informací navštivte www.pre.cz/preekoproud.