MOJE VYSOČINA

Předseda představenstva, generální ředitel Pavel Elis, vedení společnosti Pražská energetika, a. s., a agentura Gejzír si Vás dovolují pozvat na výstavu obrazů Františka Starého s názvem „MOJE VYSOČINA“.

František Starý se amatérskému výtvarnému umění věnuje již od malička. Obec Sobíňov‚ se kterou je autor po celý život bytostně a duševně spjatý, leží v centru Vysočiny. Tuto krásnou a zároveň divokou krajinu se snaží ztvárnit‚ zpoetizovat a zachovat ve svých obrazech pro budoucí generace. Pracuje různými technikami malby, ale převažuje akvarel a lavírovaná nebo kolorovaná perokresba. Kromě oblíbené Vysočiny se rád inspiruje krajinami v jižních zemích, francouzskou Provence‚ italským Toskánskem nebo přírodou v Chorvatsku. V autorově tvorbě převažuje sice hlavně krajina, ale jeho oblíbeným motivem jsou i květinová zátiší a sakrální stavby. V posledních letech jsou to i díla s motivy fantasy. František Starý vystavoval své obrazy v minulých letech zejména na tematických výstavách ve svém kraji Vysočina. Zúčastnil se i prezentací výtvarného umění v rámci akcí Dnů otevřených ateliérů. V Praze vystavuje poprvé.

Výstava potrvá od 2. listopadu do 17. prosince 2021.