SKVOSTY Z DEPOZITÁŘE

Předseda představenstva, generální ředitel Pavel Elis, vedení společnosti Pražská energetika, a. s., a agentura Gejzír si Vás dovolují pozvat na výstavu obrazů „SKVOSTY Z DEPOZITÁŘE".

V rámci podpory kultury Pražská energetika, a. s., již prakticky od svého založení systematicky vytváří sbírku uměleckých děl. Za dobu své existence zakoupila přibližně dvě stě obrazů, které jsou umístěny částečně v kancelářích a zasedacích místnostech společnosti, částečně (především cennější obrazy) pak v depozitáři společnosti. Jde například o obrazy J. Lady, E. Filly, O. Bubeníčka, Z. Jandy, R. Kremličky a dalších mistrů. V těchto aktivitách navazuje vedení PRE na tradici předválečných nákupů uměleckých děl prováděných vedením Elektrických podniků hlavního města Prahy.
Výstava potrvá do 27. října 2022.