Změna osobních údajů

Změnili jste trvalé bydliště, nebo jméno?
Potřebujete upravit Vaše kontaktní údaje - např. telefon, e-mail nebo adresu pro zasílání faktur?
Změnili jste adresu sídla společnosti, nebo její název?

Co je důležité vědět?

Změna osobních údajů

Můžete měnit pouze Vaše osobní údaje. Tímto způsobem nelze přepsat smlouvu na jinou osobu.

 • Pokud měníte jméno z důvodu provdání, úřední změny nebo opravy zkomoleného jména, pak jste tu správně. Změnu žádejte až po zapsání nových údajů do dokladu totožnosti.
 • Neměníte IČ, ale název firmy ano? Změna musí být zapsána v rejstřících a evidencích veřejně přístupných na internetu.Pokud není, přiložte prosím k žádosti doklad, který prokazuje požadovanou změnu, nebo kopii dokladu zašlete na adresu Pražské energetiky, a. s.
 • Získaný akademický titul doplňte jako zkratku. Př.: Magistr = Mgr.
 • Datum narození doplníme pouze v případě, že dosud nebylo v PRE žádné datum narození zadáno.
 • Pro doplnění IČ nebo DIČ musí být změna zapsána v rejstřících a evidencích veřejně přístupných na internetu. Pokud není, přiložte prosím k žádosti doklad, který prokazuje požadovanou změnu, nebo kopii dokladu zašlete na adresu Pražské energetiky, a. s.

Můžete zadat nebo změnit Vaše kontaktní údaje. Aktuální údaje zjednoduší a urychlí společnou komunikaci.

 • Pokud měníte telefonní kontakt, uvádějte prosím telefonní číslo registrované u českého operátora.
Změna adresy

Změna adresy trvalého pobytu / sídla společnosti

 • Trvalým pobytem se rozumí adresa zapsaná v dokladu totožnosti.
 • Při změně sídla společnosti je nutné prokázat tuto změnu. Změna již musí být zapsána v dokladech osvědčujících právní subjektivitu dostupných na internetu.Pokud není, přiložte prosím k žádosti doklad, který prokazuje požadovanou změnu, nebo kopii dokladu zašlete na adresu Pražské energetiky, a. s.

Změna fakturační / zasílací adresy

 • Faktury zasíláme obyčejným dopisem na jakoukoliv adresu v ČR, kterou nám zadáte.
  Pokud si přejete dostávat faktury jinak, požádejte on-line o Změnu způsobu zasílání faktur.
Jak změnu osobních údajů provést?
 • On-line

  Vyplňte žádost o změnu údajů na našich webových stránkách.
  Pokud měníte údaje, u kterých je nutné doložit provedenou změnu (např.: sídlo firmy), je třeba naskenovaný doklad přiložit k on-line formuláři, nebo zaslat poštou.

 • Korespondenčně

  Vytiskněte si a vyplňte formulář „Žádost o změnu/ uzavření/ ukončení smlouvy“. Vyplněný a podepsaný formulář nám zašlete na adresu:

  Pražská energetika, a. s.

  zákaznické služby

  Na Hroudě 1492/4

  100 05  Praha 10 – Vršovice

  Pokud měníte údaje, u kterých je nutné doložit provedenou změnu (např.: sídlo firmy), přiložte doklad, který nové skutečnosti prokazuje.