Změna proudové hodnoty jističe / příkonu

Objekt, který nemá přiděleno číslo popisné, nebo je požadovaná proudová hodnota jističe nad 100 A
 • Nejprve je třeba vyplnit formulář Žádost o připojení z distribuční sítě PREdistribuce, a. s., na hladině NN (544 kB) a zaslat jej na adresu:
  Pražská energetika, a. s.
  zákaznické služby
  Na Hroudě 1492/4
  100 05 Praha 10,
  nebo osobně podat v libovolné pobočce Zákaznického centra.
 • Až obdržíte Smlouvu o připojení a zaplatíte poplatek za zajištění příkonu, obraťte se na revizního technika, který zkontroluje a v případě potřeby zajistí technickou způsobilost Vašeho odběrného místa. Technik Vám pro nás vystaví Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN (na originálním formuláři). Žádost je platná tři měsíce. Platební doklad Vám zašleme dopisem. Poplatky jsou stanoveny dle vyhl. č. 16/2016 Sb.
 • Navštivte naše Zákaznické centrum, kde s Vámi uzavřeme obchodní smlouvu a dohodneme termín návštěvy našeho technika, který u Vás namontuje nebo vymění měřicí zařízení. S sebou si vezměte tyto doklady:
  • průkaz totožnosti (občané ČR OP, příslušníci jiných států cestovní doklad nebo povolení k pobytu), v případě zastoupení originál plné moci (512 kB), opravňující k uzavření smlouvy, (plná moc nemusí být notářsky ověřena),
  • vyplněný formulář Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN,
  • Smlouvu o připojení a doklad o zaplacení poplatku za zajištění příkonu (je-li požadován).

Elektroměr Vám namontujeme nebo vyměníme do 10 pracovních dnů od podání Podkladů pro uzavření smlouvy na hladině NN, pokud se v zákaznickém centru nedohodnete jinak.

 

Nebudete-li si s něčím vědět rady, můžete se obrátit na naši Zákaznickou linku 800 550 055 nebo nám napište a my se Vám ozveme sami.

Objekt, který má přidělené číslo popisné a požadovaná proudová hodnota jističe je do 100 A
 • Žádost je možno podat:
 • Po obdržení Smlouvy o připojení se můžete obrátit na revizního technika, který zkontroluje a v případě potřeby zajistí technickou způsobilost Vašeho odběrného místa a vystaví Vám pro nás (na originálním formuláři) Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN. Tato žádost je platná tři měsíce.
 • Navštivte naše Zákaznické centrum, kde s Vámi uzavřeme obchodní smlouvu a dohodneme termín návštěvy našeho technika, který u Vás namontuje nebo vymění měřicí zařízení. S sebou si vezměte tyto doklady:
  • průkaz totožnosti (občané ČR OP, příslušníci jiných států cestovní doklad nebo povolení k pobytu), v případě zastoupení originál plné moci (512 kB), opravňující k uzavření smlouvy, (plná moc nemusí být notářsky ověřena),
  • vyplněný formulář Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN,
  • Smlouvu o připojení a doklad o zaplacení poplatku za zajištění příkonu (je-li požadován).

Elektroměr Vám namontujeme nebo vyměníme do 10 pracovních dnů od podání Podkladů pro uzavření smlouvy na hladině NN, pokud se v našem Zákaznickém centru nedohodnete jinak.

 

Nebudete-li si s něčím vědět rady, můžete se obrátit na naši Zákaznickou linku 800 550 055,
nebo nám napište a my se Vám ozveme sami.