Rozmístění exponátů

Prostor I. – 1. nadzemní podlaží:

 • Dokumenty elektrifikace Prahy
 • Knižní část
 • Schémata el. zařízení Prahy, od 20. let minulého století
 • Časopisy zabývající se elektrickým zařízením a sítěmi v Praze, od 30. let minulého století
 • Výroční zprávy Pražské energetiky
 • Elektrotechnické normy od roku 1920, v knižních vydáních
 • Seznamy transformačních stanic Prahy od roku 1925 do posledního knižního vydání
 • Knižní vydání map Prahy; první výtisk z roku 1940
 • Měřicí přistroje NN, VN je nejstarší exponát Wattmetr z roku 1907
 • Ocenění , které získala skupina PRE od roku 1990
 • Nástěnné kalendáře PRE do roku 2017

 

Prostor II. – přízemí + 1. patro (východní část):

 • Elektroměry jednofázové a třífázové, digitální elektroměry
 • Spínací přístroje pro elektroměrové rozvodnice
 • Ochrany sítí
 • Zkoušečky napětí NN, VN, VVN
 • Výstražné tabulky
 • Varovací tabulky před úrazem elektrickým proudem
 • Elektroinstalační materiál
 • Mramorový řídicí rozváděč Škoda Plzeň z rozvodny Jih, z roku 1929.
 • Expozice netechnických ztrát
 • Vzorky kabelů 110 kV, KZL a kabely s opto trubičkou 22 kV a 1kV
 • Generátor vysokofrekvenčních impulzů HDO VLK 02 a selektivní voltampérmetr HDO AU 037
 • Přijímače HDO
 • Optické rozvaděče pro inteligentní sítě

 

Prostor III. – 2. podzemní podlaží, s přímým přístupem z přízemí:

 • Vypínače VN; od 30. let minulého století
 • Transformátory – suché; nejstarší z roku 1914
 • Transformátory olejové
 • 2 x kobka s vypínačem a odpojovači 22 kV, včetně slaboproudého ovládání a vzduchového pohonu
 • Ganzovy rozvaděče, mramorové, 3 kV; z 20. let minulého století
 • Kovová pole rozvodů NN, VN
 • Kovová pole síťových ochran
 • Úsekový odpínač VN
 • Mikroblokový rozvaděč VN
 • Měřicí transformátory proudu a napětí VN
 • Suchý, silový transformátor ze 70. let minulého století

 

Prostor IV. přízemí na levo od recepce:

 • Rozvodna 110 kV – původní zapouzdřený rozváděč Delle ALSTHOM (Areva) včetně řezů jednotlivých komponentů; ukázky kabelů 110 kVa kabelové spojky VVN;
 • starý mapový dispečerský panel – tzv. špendlíkové schéma
 • měřicí technika; ochrany a další prvky technologie
 • Promítací sál s AV technikou, model TR Karlín + velkoplošné foto nového zařízení PREDi
 • expozice historických elektrospotřebičů
 • klasické venkovní pole VVN ( odpojovač, vypínač, měřící transformátor proudu a napětí, svodiče přepětí, bleskojistky).
 • rekuperační jednotka SF6 k rozvaděči Delle Alsthom
 • vzorek norského olejového kabelu 110 kV z roku 1973
 • historické dýchací soupravy báňské záchranné služby
 • vysokonapěťový zkušební přístroj Bauer
 • vzorky kabelů 110 kV, kabelová spojka 110 kV

 

Nejzajímavější exponáty:

 • Měřicí přístroje – výrobky do 50. let minulého století
 • Zakládací listina Elektrických podniků královského hl. města Prahy z roku 1897
 • Kolektivní smlouva z roku 1927
 • Elektrotechnické normy od roku 1920
 • Ručně psaná učebnice fyziky z roku 1900 -dle přednášek Prof. Dr. K. Domalípa
 • Seznamy TS od roku 1925
 • Mincovní elektroměr Landis Gyr z r.1938
 • Kapalinový elektroměr
 • Spínací hodiny s ručním natahováním a kyvadlovým strojkem
 • Přenosná elektroměrová skříň s vypínačem a ochranou proti manipulaci pohybem, pro připojování například cirkusů, kolotočů
 • Bambusová tyč, na shrnování námrazy na venkovních vedeních VN
 • Varovací tabulky před úrazem elektrickým proudem
 • Transformátor, suchý – s kulatým rámem z roku 1914
 • Ganzovy rozvaděče mramorové 3 kV
 • Úsekový odpínač VN
 • Mramorový řídicí rozvaděč z rozvodny Jih, z r 1929

 

Fotogalerie