Rozmístění exponátů

Prostor I. – 1. nadzemní podlaží:

 • Dokumenty elektrifikace Prahy
 • Knižní část
 • Schémata el. zařízení Prahy, od 20. let minulého století
 • Časopisy zabývající se elektrickým zařízením a sítěmi v Praze, od 30. let minulého století
 • Výroční zprávy Pražské energetiky
 • Elektrotechnické normy od roku 1920, v knižních vydáních
 • Seznamy transformačních stanic Prahy od roku 1925 do posledního knižního vydání
 • Knižní vydání map Prahy; první výtisk z roku 1940
 • Měřicí přístroje NN, VN; nejstarší z roku 1911

 

Prostor II. – přízemí (východní část):

 • Elektroměry
 • Spínací přístroje pro elektroměrové rozvodnice
 • Ochrany sítí
 • Zkoušečky napětí NN, VN
 • Výstražné tabulky
 • Varovací tabulky před úrazem elektrickým proudem
 • Elektroinstalační materiál
 • Telefonní přístroje používané v energetice
 • Mramorový řídicí rozvaděč z rozvodny Jih, z 20. let minulého století
 • Expozice netechnických ztrát

 

Prostor III. – 2. podzemní podlaží, s přímým přístupem z přízemí:

 • Vypínače VN; od 30. let minulého století
 • Transformátory – suché; nejstarší z roku 1914
 • Transformátory olejové
 • 2 x kobka s vypínačem a odpojovači 22 kV, včetně slaboproudého ovládání a vzduchového pohonu
 • Ganzovy rozvaděče, mramorové, 3 kV; z 20. let minulého století
 • Kovová pole rozvodů NN, VN
 • Kovová pole síťových ochran
 • Úsekový odpínač VN
 • Mikroblokový rozvaděč VN
 • Měřicí transformátory proudu a napětí VN

 

Nové exponáty:

 • Rozvodna 110 kV – původní zapouzdřený rozváděč ALSTHOM (Areva) včetně řezů jednotlivých komponentů; ukázky kabelů a kabelové spojky VVN; starý mapový dispečerský panel; měřicí technika; ochrany a další prvky technologie
 • rozšířená sbírka telefonních přístrojů
 • expozice drobných elektrospotřebičů
 • 2 x kobka s vypínačem a odpojovači 22 kV, včetně slaboproudého ovládání a vzduchového pohonu
 • Transformátory olejové
 • Kovová pole rozvodů VN a NN
 • Kovová pole ochran
 • Suchý, silový transformátor ze 70. let minulého století
 • Úsekový odpínač VN
 • Drobné exponáty všech druhů
 • Expozice netechnických ztrát

 

Nejzajímavější exponáty:

 • Měřicí přístroje – výrobky do 50. let minulého století
 • Zakládací listina Elektrických podniků královského hl. města Prahy z roku 1897
 • Kolektivní smlouva z roku 1927
 • Elektrotechnické normy od roku 1920
 • Seznamy TS od roku 1925
 • Mincovní elektroměr
 • Kapalinový elektroměr
 • Spínací hodiny s ručním natahováním a kyvadlovým strojkem
 • Přenosná elektroměrová skříň s vypínačem a ochranou proti manipulaci pohybem, pro připojování například cirkusů, kolotočů
 • Bambusová tyč, na shrnování námrazy na venkovních vedeních VN
 • Varovací tabulky před úrazem elektrickým proudem
 • Transformátory, suché – s kulatým rámem
 • Ganzovy rozvaděče 3 kV
 • Úsekový odpínač VN
 • Mramorový řídicí rozvaděč z rozvodny Jih, z 20. let minulého století

Fotogalerie