Více o muzeu

Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky mapuje bohatou historii výroby, rozvodu a distribuce elektřiny od počátku 20. století až po současnost.

V rozsáhlé expozici na ploše téměř 500 m2 najdou příznivci z řad odborné i laické veřejnosti zařízení vysokého a nízkého napětí, měřicí přístroje, pracovní a ochranné pomůcky nebo třeba písemnosti dokumentující historii elektrifikace Prahy. Na energetické nadšence čekají také schémata sítí, stavební plány, historické učebnice či technické normy.

 

Technické zajímavosti

Díky velkému prostoru, na němž se naše muzeum rozkládá, bylo možné doplnit stávající expozici o nové přírůstky a ukázat veřejnosti další, dosud skryté exponáty. Po úvahách, jak přesně naložíme s volným místem, padlo rozhodnutí zachovat část starého zapouzdřeného rozvaděče 110 kV a vytvořit skleněný průhled s možností vidět na nový rozvaděč VVN. Nechali jsme vytvořit řezy jednotlivých prvků (vypínač, odpojovač, kabelová koncovka), díky nimž si každý může udělat představu o vnitřní struktuře celého rozvaděče. Nejen odborníci, ale i laici tak jistě ocení jedinečnou možnost vidět na jednom místě funkční moderní rozvaděč a jeho staršího technologického předchůdce.

Mezi novinky patří také rozšíření sekce drobných elektrospotřebičů a nově doplněná kolekce přibližně sta starých telefonních přístrojů, která kromě modelů používaných v naší společnosti dříve obsahuje i mnoho historických unikátů.

 

Perly a kuriozity

Mezi vystavenými předměty, které mají velkou historickou a dokumentační cenu, najdou návštěvníci muzea opravdové „perly“. Patří mezi ně například mincovní elektroměr – jedno z nejspravedlivějších zařízení svého druhu: dodává elektřinu (a rozsvítí žárovku) přesně v takovém množství, kolik mincí do něj odběratel vhodí.

Za zmínku stojí také kufřík s léčivým přístrojem Ozonit, který proslavila scéna z poetické filmové komedie Jiřího Menzela Postřižiny. Neméně legendární je původní ovládací pult z rozvodny Jih, jenž se objevil ve filmu Jana Svěráka Obecná škola.

Velké pozornosti návštěvníků se těší kuriózní výstava v přízemí, která dokumentuje, co všechno jsou schopni lidé vymyslet, aby se vyhnuli legálnímu odběru elektřiny z rozvodné sítě.