Více o muzeu

Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky mapuje bohatou historii výroby, rozvodu a distribuce elektřiny od počátku 20. století až po současnost.

V rozsáhlé expozici na ploše téměř 800 m2 najdou příznivci z řad odborné i laické veřejnosti zařízení velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí, měřicí přístroje, pracovní a ochranné pomůcky nebo třeba písemnosti dokumentující historii elektrifikace Prahy. Na energetické nadšence čekají také schémata sítí, stavební plány, historické učebnice či technické normy. Nově máme sbírku obohacenou o nejmodernější digitální elektroměry, ukázky kabelů 22 kV a 1 kV s optickým vláknem, které již dnes umožnují naší společnosti datové propojení trafostanic a jejích dálkové ovládání z dispečinku PREDi. V roce 2019 jsme provedli rozsáhlou rekonstrukci prostor, všude jsme instalovali klimatizace, ve všech místnostech máme nové LED osvětlení, novinkou je i promítací sál a přesunuli jsme historické elektrospotřebiče na nové umístění do prostoru expozice VVN.

 

Technické zajímavosti

Díky velké budově, ve které je sídlo muzea, bylo možné doplnit stávající expozici o nové přírůstky a ukázat veřejnosti další, dosud skryté exponáty. Po úvahách, jak přesně naložíme s volným místem, padlo rozhodnutí zachovat část třicet dva let starého zapouzdřeného francouzského rozvaděče Delle Alsthom 110 kV a vytvořit skleněný průhled s možností vidět na nový rozvaděč VVN od firmy Areva ( francouzská firma, výroba je ve Švýcarsku). Nechali jsme vytvořit řezy jednotlivých prvků, díky nimž si každý může udělat představu o vnitřní struktuře celého rozvaděče s izolačním médiem SF6. Nejen odborníci, ale i laici tak jistě ocení jedinečnou možnost vidět na jednom místě funkční moderní rozvaděč a jeho staršího technologického předchůdce.

Oblíbená část expozice je i výstava historických elektrospotřebičů. Dále máme novu promítací místnost pro 40 lidí s promítacím plátnem Barrisol o rozměrech 4 x 5 metrů. Tato místnost je vyzdobena velkoplošnými fotografiemi z výstavby nových energetických děl. Velmi zajímavé a u studentů oblíbené jsou svítící modely budoucích rozvoden 110 kV, dále model nové TR Karlín a nově doplněná expozice pracovníků netechnických ztrát, kde je názorně ukázáno, jak se někteří nepoctiví spoluobčané snaží krást el. proud…

 

Perly a kuriozity

Mezi vystavenými předměty, které mají velkou historickou a dokumentační cenu, najdou návštěvníci muzea opravdové „perly“. Patří mezi ně například mincovní elektroměr Landis a Gyr z roku 1938 – jedno z nejspravedlivějších měřicích zařízení svého druhu: pouští elektřinu (a např. rozsvítí žárovku) přesně v takovém množství, jakou hodnotu mincí do něj odběratel vhodí.

Za zmínku stojí také kufřík s léčivým přístrojem Ozonit, který proslavila scéna z poetické filmové komedie Jiřího Menzela Postřižiny, vzpomenete si na scénu s M. Vašáryovou při relaxační chvilce?. Neméně legendární je původní ovládací pult od firmy Škoda Plzeň z bílého italského mramoru z roku 1929 z rozvodny Jih, jenž se objevil ve filmu Jana Svěráka Obecná škola. Dalším unikátem je ručně psaná učebnice fyziky z roku 1900, zakládající listina předchůdce PRE – Elektrických podniků Královského hl. města Prahy z 1. 9. 1897 anebo dopis od Thomase Alvy Edisona Dr. Kolbenovi z 19. 11. 1929