Stručná historie muzea

Pražská energetika a její subjekty jsou dynamické společnosti využívající nejmodernějších technologií. Zároveň si však velice vážíme „odkazu předků“, kteří po sobě zanechali více než stoletou historii elektrifikace českých zemí. I z toho důvodu jsme v roce 1997 otevřeli Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky. Jeho pracovníkům a příznivcům se podařilo nashromáždit přes sedm set exponátů – svědků energetické historie –, a mezi nimi opravdové klenoty, například zakládací listinu Elektrických podniků hlavního města Prahy z roku 1897, dopis T.A. Edisona Dr. Kolbenovi z roku 1929 či ručně psaná učebnice fyziky z roku 1900.

 

Změna je život

Muzeum úspěšně fungovalo jedenáct let a během této doby expozici zhlédlo několik tisíc návštěvníků. Rok 2008 přinesl společnostem Skupiny PRE mnoho změn a reorganizace se dotkla i našeho muzea, které se přesunulo z původní adresy v Novovysočanské ulici do nového sídla v TR Holešovice.

 

Nové prostory

Další etapa v existenci muzea začíná již na počátku roku 2008, kdy se nám podařilo najít vhodné nové reprezentativní prostory. Na jaře a v létě probíhaly stavební úpravy, které si spolu se stěhováním objektů a jejich novou instalací vyžádaly svůj čas – první návštěvníky jsme proto v přestěhovaném muzeu přivítali až počátkem prosince.

Původní expozice se v nových prostorách rychle zabydlela a areál holešovické rozvodny 110 kV se navíc postupně stal její součástí. Muzejní sbírky se nadále rozrůstají, a tak Muzeum PRE i nadále přibližuje a pomáhá uchovat bohatou tradici výroby a distribuce elektřiny v hlavním městě.

V roce 2012 jsme vytvořili novou expozici z části bývalých prostor rozváděče VVN. Po 32 letech nám dosloužil původní rozváděč Delle Alsthom, místo něho jsme instalovali nejnovější rozváděč Areva, který je zhruba poloviční. Proto jsme ušetřený prostor využili přepažením prosklenou stěnou pro výstavní účely. Hlavní exponát je jedno pole původního rozváděče 110 kV i s řezy jednotlivých prvků rozváděče.

Další výrazné úpravy jsme provedli na přelomu roku 2019-2020. Nové klimatizace, nové LED osvětlení ve všech prostorách, nové exponáty, nové regály pro historické elektrospotřebiče,, nová grafická výzdoba, nový promítací sál s AV technikou, promítací stěna 5x 4 m Barrisol se svítícím logem PRE.

Muzeum svým rozsahem a specializací vnímáme jako odkaz, který je nutno v rámci Skupiny PRE udržovat, rozvíjet a předávat dál. Teprve při možnosti srovnání starého a nového si můžeme uvědomit rychlosti rozvoje technologií v energetice a související výjimečnosti našeho muzea energetiky.