Stručná historie muzea

Pražská energetika a její subjekty jsou dynamické společnosti využívající nejmodernějších technologií. Zároveň si však velice vážíme „odkazu předků“, kteří po sobě zanechali více než stoletou historii elektrifikace českých zemí. I z toho důvodu jsme v roce 1997 otevřeli Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky. Jeho pracovníkům a příznivcům se podařilo nashromáždit přes sedm set exponátů – svědků energetické historie –, a mezi nimi opravdové klenoty, například zakládací listinu Elektrických podniků hlavního města Prahy z roku 1897.

 

Změna je život

Muzeum úspěšně fungovalo jedenáct let a během této doby expozici zhlédlo několik tisíc návštěvníků. Rok 2008 přinesl společnostem Skupiny PRE mnoho změn a reorganizace se dotkla i našeho muzea, které se přesunulo z původní adresy v Novovysočanské ulici do nového sídla v Holešovicích.

 

Nové prostory

Další etapa v existenci muzea začíná již na počátku roku 2008, kdy se nám podařilo najít vhodné nové reprezentativní prostory. Na jaře a v létě probíhaly stavební úpravy, které si spolu se stěhováním objektů a jejich novou instalací vyžádaly svůj čas – první návštěvníky jsme proto v přestěhovaném muzeu přivítali až počátkem prosince.

Původní expozice se v nových prostorách rychle zabydlela a areál holešovické rozvodny 100 kV se navíc postupně stal její součástí. Muzejní sbírky se nadále rozrůstají, a tak Muzeum PRE i nadále přibližuje a pomáhá uchovat bohatou tradici výroby a distribuce elektřiny v hlavním městě.