Účast v Pražské muzejní noci

Pražská muzejní noc se za dobu svého konání stala neodmyslitelnou součástí pražského kulturního kalendáře, která každoročně připomíná všem Pražanům aktivní roli muzeí a galerií v životě hlavního města.

Během červnové Pražské muzejní noci se návštěvníkům naší metropole nabízí možnost navštívit několik desítek kulturních objektů a institucí (muzeí, galerií, kulturních památek a dalších lokalit) – a to i takových, které nejsou veřejnosti běžně přístupné.

Od roku 2009 se této netradiční prezentace domácího kulturního dědictví doplněné bohatým doprovodným programem účastní i naše muzeum.