Ukončení dodávky elektřiny či plynu

Stávající odběratel může ukončit dodávku elektřiny nebo plynu do místa spotřeby (bytu, domu) na základě Žádosti o ukončení smlouvy, v souladu s ustanoveními Smlouvy a obchodními podmínkami.
Smlouvu je možné ukončit korespondenčně.

 

Ukončení dodávky elektřiny, plynu:

V případě, že příslušný distributor nebude evidovat pokračování odběru elektřiny či plynu do místa spotřeby, odebere v souladu s příslušnými právními předpisy měřící zařízení. Za tímto účelem může stávajícího odběratele kontaktovat.