SKVOSTY Z DEPOZITÁŘE

Kultura je důležitou součástí lidské společnosti, toho se drží i Pražská energetika, která v rámci podpory kulturního dědictví země začala již krátce po svém založení shromažďovat sbírku uměleckých děl.

Vedení PRE navázalo na tradici předválečných nákupů uměleckých děl svého právního předchůdce - Elektrických podniků královského hlavního města Prahy.

Za dobu své existence společnost zakoupila přibližně 180 obrazů, které jsou umístěny v kancelářích a zasedacích místnostech společnosti a částečně (především cennější obrazy) pak v depozitáři. Jde například o díla Josefa Lady, Emila Filly, Jana Kristoforiho, Josefa Lieslera, Rudolfa Kremličky, Zdeňka Jandy a dalších mistrů.

V rámci letošních oslav 120. výročí založení PRE budou některé vybrané obrazy této unikátní sbírky vystaveny v galerii pre pro širokou veřejnost.