Energie s lidskou tváří – FOIBOS

Jeden z projektů agentury Foibos začal v roce 2004 výstavou a publikací Slavné pražské vily. Od té doby v této knižní edici zmapovali v 15 publikacích téměř 800 slavných vil z celé české republiky. Ke každé z knih byla uspořádána výstava, která představuje dějiny architektonických stylů a podob bydlení v posledních 150 letech. Já sama jsem si knihu se slavnými pražskými vilami se zájmem prostudovala, stejně jako třeba loni vydané zajímavé stavby Prahy 10. A byla jsem skoro hrdá na to, že se také PRE na vydávání těchto krásných knih spolupodílí…

Na zatím poslední knihu, která vyšla letos v říjnu, i další činnost a plány, jsem se zeptala pana Janoty, místopředsedy představenstva společnosti Foibos.

 

Pane Janoto, kdy a jak vznikl nápad vydávat knižně Slavné vily?

Bylo to v souvislosti s výběrovým řízením na využití Trmalovy vily v Praze - Strašnicích, které vypsala městská část Praha 10, nový majitel vily, v roce 1998. Protože šlo o významnou stavbu Jana Kotěry, vůdčí osobnosti moderní české architektury, navrhli jsme vybudování stálé expozice Slavné pražské vily. A také to, aby se vila stala jakýmsi muzeem architektury rodinného bydlení. Expozici pražských vil jsme dokončili v roce 2003 ke stému výročí Trmalovy vily. Na volání návštěvníků po dalších informacích o těchto vilách jsme v roce 2004 vydali publikaci Slavné pražské vily. A zde je potřeba říci, že jsme ji mohli vydat (a uspořádat výstavu v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí) především díky podpoře Pražskou energetikou.

Kolik se na vzniku jedné publikace podílí lidí? Je složité shromáždit všechny potřebné podklady? Jak dlouho pracujete na vydání jednoho titulu?

Bezprostředně autorsky se na každé publikaci podílí pěti až desetičlenný autorsko badatelský tým. Ten však potřebuje mít zázemí v archivech, muzeích, na stavebních úřadech měst a obcí, ale také musí spolupracovat s majiteli a uživateli vil, a dalšími subjekty. Takže na každé publikaci pracují a spolupracují desítky lidí. A takových týmů na Slavných vilách Čech, Moravy a Slezska pracovalo patnáct. Každý z nich více jak rok.

Poslední vydaná kniha Slavné vily Čech, Moravy a Slezska je poslední publikací pro tuto chvíli, nebo se touto knihou završuje celá dosud vydaná řádka knih?

Touto knihou je završena základní knižnice o vilách České republiky. Začali jsme již pracovat na Slavných vilách dalších zemí Visegrádské čtyřky. Nedávno vyšly Slavné vily Slovenska a začali jsme připravovat Slavné vily Polska a Maďarska.

Ke každé knize pořádáte výstavu. Loni jsem byla na výstavě v Trmalově vile, ta poslední byla v Národní technické knihovně v Dejvicích. Co letos na výstavě bylo a jak byla úspěšná? Byl součástí výstavy i nějaký další doprovodný program?

Ke každé knize je připravována a realizována výstavní expozice, která je potom putovní a je základem na uspořádání výstav v jednotlivých městech a obcích. A takových výstav slavných vil bylo již téměř devadesát. Napřed po městech a obcích putovaly výstavy vil vlastního kraje, ale již začínají cestovat i výstavy vil jiných krajů. Nyní, po realizaci souborné výstavy Slavných vil Čech, Moravy a Slezska v Národní technické knihovně v Praze, bude tato výstava, prezentující ty nejproslulejší vily celé republiky, putovat po celé naší zemi. Zatím prvním místem po Praze bude Olomouc. Předpokládáme také výměnu mezi námi a Slovenskem, Maďarskem a Polskem.
Slovenské vily bychom mohli vidět v nejbližší době v Praze.

Vaše agentura sídlí ve Strašnicích v Trmalově vile, kterou počátkem minulého století postavil architekt Jan Kotěra. Tato zajímavá stavba je kousek od sídla naší společnosti (ostatně i správní budova PRE se ocitla mezi zajímavými stavbami v Praze 10!). Můžete nám o Trmalově vile něco bližšího říct?

Trmalova vila patří mezi první architektonické návrhy mladého Jana Kotěry, který studoval na proslavené vídeňské Akademii u profesora Wagnera. Roku 1897 získal prestižní Římskou cenu spojenou se stipendijním pobytem v Pallazo Venezia v Římě. Tento pobyt spojený s cestami po celé Itálii, který Kotěra uskutečnil od února do června 1898, završil jeho učednická léta. Po návratu z Itálie nastoupil na speciální školu dekorativní architektury na pražské uměleckoprůmyslové škole na místo Friedricha Ohmanna. Mimo pavilonu Mánes na úpatí Kinského zahrady pod Petřínem, určeného pro výstavu plastik Augusta Rodina, vyprojektoval Kotěra roku 1902 několik domů. Prvním z nich byla Trmalova vila v Praze - Strašnicích. Tato vila nese mnoho folklorních motivů, především hrázděné zdivo, sedlovou střechu a bohatě vyřezávané dřevěné prvky zábradlí terasy a schodiště. Dominantním prostorem vily je vstupní hala anglického typu, z níž se vchází do kuchyně, jídelny a salonu. Zároveň navrhl zahradu i s hospodářským domkem. Kotěra zde hledal odpověď na otázku, jaká architektura by mohla sloužit bydlení středních vrstev, mezi něž rodina ředitele veřejné obchodní školy Františka Kotěry patřila. Návštěvníci Trmalovy vily, která je veřejně přístupná každodenně (kromě pondělí), se o tom, jak se to architektu Kotěrovi podařilo, mohou sami přesvědčit.

Jaké máte další plány? Chystáte podobnou ucelenou řadu knih, jakou byly například Slavné vily?

Odpovědět, že chystáme, by již nebyla tak docela pravdivá. Jak možná mnohý čtenář PREenergetiku ví, vydali jsme již několik publikací slavných staveb, včetně vámi vzpomínaných Slavných staveb Prahy 10, na jejichž vydání i stejnojmenné výstavě má Pražská energetika rovněž zásluhu. V současnosti je to nová edice Slavné stavby, která si vytkla za cíl postupně zmapovat architektonické bohatství našich měst a městských částí. Zároveň jsme začali pracovat na malé edici Světové památky UNESCO v ČR, tedy malé co do počtu plánovaných publikací, ne však malé co do významu a věhlasu těchto památek! Z první z nich, která nese název Bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť a hřbitov v Třebíči, se mohli čtenáři a návštěvníci výstavy již seznámit.

Moc Vám děkuji za rozhovor a přeji vám i Foibosu šťastnou ruku při výběru dalších námětů, ale též dostatek těch, kteří vám s vydáváním knih finančně pomohou.