Finanční gramotnost

Finanční gramotnost – vzdělávací projekt pro děti za účasti PRE

Ve školním roce 2016/2017 probíhal již 8. ročník vzdělávacího projektu Finanční gramotnosti. Jedná se o celostátní školní soutěže zaměřené na vzdělávání a měření úrovně znalostí v oblastech finanční gramotnosti, zdravého životního stylu a problematiky bezpečného a zodpovědného chování v kritických situacích běžného života. Ve školních kolech předchozích sedmi ročníků soutěží prošlo bezmála půl milionu žáků základních a středních škol, přesně 487 326 žáků.

Soutěže probíhaly ve třech věkových kategoriích pro každou ze soutěží. I. kategorie byla určena pro žáky 1. stupně základních škol, ve II. kategorii soutěžili žáci 2. stupně základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií, třetí kategorie pak byla určena pro žáky středních škol. Soutěžilo se v projektech nazvaných Finanční gramotnost, SAPERE – vědět, jak žít a Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem.

Otázky byly velice rozmanité a některé nebyly ani trochu snadné. Vždyť například v soutěži Finanční gramotnosti se sešly otázky zaměřené na psychologické a sociální aspekty, na informační, peněžní, rozpočtovou, cenovou či právní gramotnost! V soutěži SAPERE byly zvídavé otázky zaměřené především na zdravý životní styl, zdravou výživu a potraviny, zásady pohybu, zdravovědu či smysly a vjemy v praxi. V poslední soutěži projektu Tuta Via Vitae žáci bojovali s otázkami požární a bezpečnostní gramotnosti, občanské a pojistné gramotnosti, ale i s otázkami z oblasti občan a právo. Se svojí troškou do mlýna přispěla i Pražská energetika, která do soutěže připravila nespočet otázek na témata spojená s činností všech našich společností. Styčným důstojníkem s organizátory pak byl za PRE kolega Stanislav Votruba, vedoucí sekce Koncepce sítě.

Soutěž podpořili téměř všichni hejtmani jednotlivých krajů, Senát parlamentu ČR, MŠMT, MPO a další významné organizace; nad celostátními finálovými koly soutěže 8. ročníku soutěže Finanční gramotnost převzal záštitu sám prezident republiky. Finále proběhla v areálu kláštera Emauzy ve dnech 25. až 27. dubna 2017 – a já jsem byla za Pražskou energetiku u toho, konkrétně u finálových kol soutěže Finanční gramotnost. Finální kolo moderoval a otázky kladl Přemysl Čech, reportér České televize. Musím říct, že to byl docela fofr, otázka stíhala otázku, na vybranou pak byly vždy čtyři možnosti odpovědí, které žáci viděli před sebou na monitorech – a šlo nejen o správnost odpovědi, ale i o čas, tedy o rychlost odpovědi. Docela jsem byla zaskočena rozsahem znalostí a vědomostí soutěžících; sama jsem musela nejednou i dost přemýšlet… Například – co je to inverter? Co znamená anglická zkratka BTU? U kterého produktu není ze zákona povinnost sdělit spotřebiteli údaj o RPSN? Nebo dokonce, o kolik stoupne spotřeba chladničky v případě, že v ní snížíme teplotu o 2 °C (např. z +5 °C na +3 °C)?

A ty děti to věděly…