VOŠ a SPŠE Fr. Křižíka

Naše společnost a Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Fr. Křižíka toho mají společného mnohem více než jen finanční podporu z naší strany. Jak již název školy napovídá, dospívají nám tu též naši potenciální zaměstnanci. "Škola připravuje žáky především pro práci
v elektrotechnice, ale absolventi nacházejí široké uplatnění i v oborech, jako jsou automatizace, výpočetní technika, komunikace a podobně,"
uvádí ředitel školy Jan Hildebrand a dodává: "na vyšší odborné škole si studenti své znalosti rozšíří a prohloubí. Výuku tu orientujeme na praktické dovednosti. Studenti se naučí navrhovat a projektovat rozvody elektrické energie, světelných
a elektrotepelných soustav a elektrických pohonů."

Naše vzájemná spolupráce má dlouhou tradici a trvale se rozvíjí. Studentům školy poskytujeme odbornou praxi, umožňujeme třídám exkurze na naše pracoviště (zájem je zejména o naše rozvodny). Dále organizujeme přednášky, podílíme se na spolutvorbě vzdělávacích programů a na zadávání témat absolventských prací studentům VOŠ. V tomto ohledu se školou úzce komunikují především zástupci PREdistribuce. V neposlední řadě se snažíme být absolventům školy nápomocni při vyhledávání jejich pracovního uplatnění. A že naše aktivity nezůstávají bez odezvy, potvrzuje hezká řádka našich zaměstnanců, kteří vzešli právě z Vyšší odborné školy či Střední průmyslové školy elektrotechnické Fr. Křižíka a jak v PREdistribuci, tak v PREměření zastávají řadu pozic – od vedení přes práci na dispečinku a v rozvodnách až po práci v cejchovně.

V posledních letech se dost hovoří o stále klesajícím zájmu uchazečů o odborné obory; i tady celkový počet studentů spíše klesá. "Přibližně s dvouletým zpožděním kopíruje populační křivku," vysvětluje pan ředitel Hildebrand. "Přesto můžeme říct, že se zájem studentů o studium technických programů relativně nemění," míní, "mění se ale zájem o jednotlivé obory." I tady totiž vyhrávají informační technologie, respektive studijní obor Elektronické počítačové systémy.

Škola tento rok oslaví 65. narozeniny od svého založení, k tomuto výročí přejeme především neutuchající zájem uchazečů a stále atraktivní výuku.