Jezdecký oddíl TJ Orion

Tentokrát bych vám chtěla představit jeden méně tradiční jezdecký oddíl, který sídlí v Braníku, a který svou historii píše již od roku 1970. Vzhledem ke své poloze v blízkosti Vltavy (jeho území je zahrnuto do povodňového pásma) je celkový charakter jeho prostorového členění trochu jiný než u jiných jezdeckých oddílů. K dispozici tu jsou dvě pískové jízdárny, jedna z poloviny krytá střechou na kůlech, což je jediná možnost, jak alespoň částečně čelit nepřízni počasí (stavba kryté haly na pevných základech tu totiž není povolena), stáj s boxy pro sedm koní, venkovní přístřešek s ovsárnou a stáním pro jednoho poníka, jednopodlažní domek s prostory pro jezdce s klubovnou, malou kuchyňkou a sociálním zařízením. Součástí pozemku je i malý výběh. Asi si říkáte, klasický jezdecký oddíl, tak proč jsme si ke spolupráci vybrali právě tento.

Výjimečnost jezdeckého oddílu TJ Orion tkví zejména v tom, že se aktivně věnuje hipoterapii. Možná si pod tímto slovem představíte rozzářenou dětskou tvář na klidně jdoucím koni. Ale jak mi prozradila zdejší hlavní terapeutka Alena Litošová, skrývá se za tímto termínem daleko víc: „Hipoterapie je komplexní rehabilitační metoda, která pozitivně ovlivňuje člověka na úrovni jak fyzické, tak psychické. Mezi lidmi někdy panuje domněnka, že je vhodná pouze pro děti, ale její terapeutická hodnota je více než patrná i u dospělých. Jízda na koni působí harmonicky a napomáhá tak k vytvoření psychofyzické rovnováhy.“

Hipoterapie v sobě zahrnuje tři složky – hiporehabilitaci, léčebné pedagogicko-psychologické ježdění a sportovní ježdění handicapovaných a zdravotně oslabených. V TJ Orion se věnují všem těmto složkám, provádí je fyzioterapeut speciálně školený na hipoterapii. Klienty přijímá na doporučení odborného lékaře, vytvoří pacientovi rehabilitační plán a určí metodiku. Hlavním chodem koně využívaným pro terapii je krok. Cvičební jednotka obvykle trvá zhruba 15 až 20 minut. Dobrý a vyrovnaný krok koně lze přirovnat k určitému motorickému vzoru, jež je svým průběhem velmi podobný chůzi zdravého člověka.

Léčebné pedagogicko-psychologické ježdění se využívá u psychiatrických pacientů, u dětí s poruchami chování, s absencí citových vazeb, s vadami řeči, poruchami zraku, u dětí mentálně retardovaných, sociálně narušených, neurotiků a autistů. V tomto případě se klade důraz na vytvoření pozitivního vztahu mezi pacientem, koněm a terapeutem. Hlavním cílem je podpořit sebedůvěru, odvahu, samostatnost, obratnost a naopak tlumit agresivitu. Nedílnou součástí terapie je samozřejmě i skupinové ježdění. Sportovní ježdění handicapovaných udržuje optimální pohybový status postiženého a zlepšuje kvalitu jeho života. Na rozdíl od ostatních metod je založeno na aktivním ovládnutí koně pacientem.

Kromě fyzioterapeuta, který provází pacienta a při cvičení ho instruuje, se hipoterapie neobejde bez pomocníka, který zabezpečuje pacienta proti pádu z druhého boku koně, a zejména hipologa. Ten musí mít kvalifikaci cvičitele nebo trenéra jezdectví. Jeho úlohou je připravovat koně pro hipoterapii a po dohodě s terapeutem vybírá vhodný typ koně. U koní je pro hipoterapii důležitá jejich mechanika pohybu v kroku. Rozlišuje se u nich pohyb hřbetu, frekvence kroků, ta může být nízká, vyšší či přizpůsobitelná, dále nesení v těžišti či z těžiště. Hipoterapie zapadá do současného pojetí rehabilitace – je to komplexní léčba. Sedíme-li totiž na koni, nic v nás nezůstane bez pohybu.

Jezdecký oddíl TJ Orion se kromě hipoterapie zaměřuje i na tzv. voltiž a paravoltiž. Jde o gymnastiku na neosedlaném koni, který cválá po kruhu pod vedením člověka, který vede koně na lonži (dlouhé oprati). Ve voltiži se pořádají mezinárodní soutěže. Klade se v nich důraz na hlavní motto jezdeckého sportu, a sice harmonické spojení jezdce a koně.