Energetická síť na Václavském náměstí v Praze projde rekonstrukcí

PREdistribuce, a. s., která se v hlavním městě stará o energetickou síť, zahájí v dolní polovině Václavského náměstí v Praze v březnu letošního roku realizaci stavební úpravy s cílem rekonstruovat a modernizovat původní kabelovou energetickou sít.

Ta slouží v samém centru Prahy od konce šedesátých let minulého století a logicky by brzo nestačila požadavkům zákazníků napojených na elektřinu a novým očekávaným požadavkům na zásobování elektřinou na Václavském náměstí a jeho blízkém okolí.

Jde tedy především o zajištění bezporuchové dodávky elektřiny pro tuto oblast, protože stávající kabelové vedení je v současné době na konci své životnosti. Rekonstrukce této kabelové sítě samozřejmě využije současné moderní elektrické kabely a další zařízení včetně optické sítě, čímž umožní rozšíření služeb například o přenos dat apod.

Výkopové práce a pokládka kabelů v místech od obchodního domu Baťa do ulice Vodičkova budou probíhat během měsíců březen až květen 2018 a od křižovatky ulic Jindřišská - Vodičkova , směrem k ulici Na Příkopě a dále ulicí Na Příkopě až do ulice Panská následně v měsících květen – červen 2018.

Realizaci této obnovy energetické sítě pro společnost PREdistribuce zajišťuje osvědčená firma Engie Services, a. s., která má mnohaletou zkušenost s realizací takových udržovacích prací v centru Hlavního města Prahy.

Skupinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s.,
která je prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., regionální provozovatel distribuční soustavy, působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Současně je Pražská energetika, a. s., významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. PRE je jedním z největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji téměř sedmi stům tisícům odběratelů.
Společně s dalšími dceřinými společnostmi PREměření a. s., PREzákaznická, a. s., eYello k. s., KORMAK Praha a. s., a PREnetcom, a. s., zajišťuje veškerý servis obsluhy zákazníků, doplňkové služby v energetice, stavební a montážní práce a další činnosti související s energetikou.
Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897 a současná akciová společnost vznikla k 1. 1. 1994. Ta se od svého založení postupně přeměnila na zákaznicky orientovanou společnost v oblasti obchodování, prodeje a distribuce elektřiny včetně kompletního servisu.


Další informace naleznete na www.pre.cz


Přílohy: