Společnost VOLTCOM se stala členem Skupiny PRE

Praha 22. 5. 2019:

Před několika dny Pražská energetika ukončila akviziční projekt, jehož cílem bylo získání společnosti z oblasti projektování, inženýringu a výstavby v sítích nízkého a vysokého napětí, kdy dceřiná společnost PREdistribuce (PREdi) dosud zadávala zakázky převážně externím společnostem. Absence vlastních kapacit ve Skupině PRE pro zajištění elektromontážních činností zejména v oblasti modernizace distribučních trafostanic (dTS) byla proto hlavním impulzem k zahájení projektu, na jehož konci byla akvizice společnosti VOLTCOM.

VOLTCOM je etablovanou firmou se specializací na výstavbu a modernizaci velkoodběratelských a distribučních trafostanic, rozpínacích stanic, a to od projektu až po výstavbu a servis. Disponuje zkušenostmi v oblasti chytrých sítí, resp. chytrých dTS. Ve společnosti VOLTCOM působí 62 kvalifikovaných zaměstnanců, kteří mají potřebné znalosti pro pochytřování distribučních trafostanic (TS) v rámci distribuční sítě PREdistribuce.

Mezi zákazníky VOLTCOMU patří nejen PREdi, ale i další provozovatelé distribučních sítí nebo významní developeři. Za účelem hladkého průběhu převzetí společnosti, budou ve VOLTCOMu nadále působit všichni tři původní majitelé a manažeři: Jan Šrajer, Alois Kaláb a Vladimír Křížek. Novým jednatelem společnosti se navíc stal zkušený pracovník společnosti PREdistribuce Milan Válek, který uvedl: „V budoucnu chceme využívat schopností a odborných zkušeností pracovníků VOLTCOMU při projektování a realizaci chytrých sítí v Praze. V letošním roce se již připravují stavby na pochytření stávajících distribučních TS, kde se s VOLTCOMEM počítá. Rádi bychom také využili spolupráce s obchodníky PRE a nabízeli všem zákazníkům komplexní servis v segmentu odběratelských TS.“

Akvizice společnosti VOLTCOM zapadá do současné strategie Skupiny PRE a představuje důležitý krok pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu moderní distribuční sítě.

 

Skupinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s.,

která je prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., regionální provozovatel distribuční soustavy, působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Současně je Pražská energetika, a. s., významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. PRE je jedním z největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji téměř sedmi stům tisícům odběratelů.
Společně s dalšími dceřinými společnostmi PREměření a. s., PREzákaznická, a. s., eYello k. s., KORMAK Praha a. s., a PREnetcom, a. s., zajišťuje veškerý servis obsluhy zákazníků, doplňkové služby v energetice, stavební a montážní práce a další činnosti související s energetikou.
Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897 a současná akciová společnost vznikla k 1. 1. 1994. Ta se od svého založení postupně přeměnila na zákaznicky orientovanou společnost v oblasti obchodování, prodeje a distribuce elektřiny včetně kompletního servisu.


Další informace naleznete na www.pre.cz


Přílohy:

TZ - Společnost VOLTCOM se stala členem Skupiny PRE(515kB)