Rok 2019 z pohledu PREmobility

Pražská energetika, a. s., se významně podílí na budování infrastruktury pro nástup elektromobility nejen v Praze, ale i na území celé ČR. Provozuje síť veřejných dobíjecích stanic PREpoint, nabízí řešení pro dobíjení elektroaut firemních flotil, či pro domácí dobíjení. Jen v loňském roce se na dobíjecích stanicích sítě PREpoint spotřebovalo 210 MWh elektřiny.

Uvedené množství spotřebované elektřiny v roce 2019 znamená, že došlo oproti předchozímu roku k dvojnásobné spotřebě elektřiny pro provoz elektromobilů - navíc elektřiny, která byla výhradně vyrobena z obnovitelných zdrojů. Dvojnásobně vzrostla také návštěvnost dobíjecích stanic sítě PREpoint.
Vyšší spotřeba elektřiny na dobíjecích stanicích jde ruku v ruce s rozšiřováním dobíjecí sítě PREpoint.

V minulém roce přibylo celkem 12 AC dobíjecích stanic a z toho 4 dobíjecí stanice pocházejí z dotačního titulu Operačního programu Doprava Metropolitní síť, který Pražská energetika odstartovala právě v loňském roce.V minulém roce přibylo také 7 DC dobíjecích stanic, 4 z nich jsou s výkonem 75kW a je možné každou z nich rozšířit podle poptávky až na 150kW. Jedna z těchto stanic je současně první instalací v rámci dotačního titulu Operačního programu Doprava Páteřní síť. Pomocí tohoto programu vybuduje Pražská energetika do tří let 125 rychlodobíjecích stanic tohoto typu na všech dopravních uzlech přibližně v 50 regionech celé ČR.


Významným milníkem byla koncem roku modernizace dobíjecího místa u holešovického výstaviště v Praze 7, kde došlo v dobíjecím areálu vybaveném solárními panely a bateriovým úložištěm k instalaci super rychlé dobíjecí stanice s výkonem až 300kW.

Protože se Pražská energetika věnuje výstavbě dobíjecích stanic již deset let, nedochází pouze k instalaci nových dobíjecích míst, ale i k modernizaci stávajících. V minulém roce tak bylo nahrazeno novější technologií celkem 13 stanic. Dnes tedy Pražská energetika provozuje 79 dobíjecích stanic, z toho 11 DC a 1 super rychlou. Současně se u nich může dobíjet kolem stovky elektroaut.

V letošním roce se síť PREpoint výrazně rozroste zejména díky oběma dotačním titulům, jak Páteřní, tak Metropolitní sítě. Bude docházet i k modernizaci stávajících dobíjecích stanic a to v podobném rozsahu jako minulý rok. Stále více bude přibývat technologií s vyššími výkony, 75kW-150kW. Samozřejmostí zůstává pro tyto dobíjecí stanice dodávka elektřiny výhradně z obnovitelných zdrojů.

Skupinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s.,

která je prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., regionální provozovatel distribuční soustavy, působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Současně je Pražská energetika, a. s., významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. PRE je jedním z největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji téměř sedmi stům tisícům odběratelů.
Společně s dalšími dceřinými společnostmi PREměření a. s., PREzákaznická, a. s., eYello k. s., KORMAK Praha a. s., a PREnetcom, a. s., zajišťuje veškerý servis obsluhy zákazníků, doplňkové služby v energetice, stavební a montážní práce a další činnosti související s energetikou.
Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897 a současná akciová společnost vznikla k 1. 1. 1994. Ta se od svého založení postupně přeměnila na zákaznicky orientovanou společnost v oblasti obchodování, prodeje a distribuce elektřiny včetně kompletního servisu.


Další informace naleznete na www.pre.cz


Přílohy:

TZ - Rok 2019 z pohledu PREmobility (436 kB)