Společná písemná zpráva o způsobu naplňování závazků stran dobrovolné dohody mezi Českou republikou zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu a společností Pražská energetika, a.s.

Ve středu 4. května 2022 se uskutečnilo první jednání pracovní skupiny k dobrovolné dohodě uzavřené mezi Českou republikou zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu a společností Pražská energetika, a.s., s cílem dosahování závazku povinných úspor energie čl. 7 směrnice o energetické účinnosti.

Na základě dobrovolné dohody, která byla uzavřena dne 4. října 2021, se zmíněné strany dohodly na jejím každoročním vyhodnocování během jednání pracovní skupiny pro hodnocení výsledků. V rámci zasedání pracovní skupiny byla její předsedkyní zvolena Nathalie Marková.

Společnost Pražská energetika, a.s. v uplynulém roce vykázala deset energeticky úsporných opatření. Jmenovitě šlo o alternativní technologie vozidel, dobíjecí infrastrukturu, osvětlení v průmyslových budovách, tepelná čerpadla v obytných budovách, energeticky úsporné venkovní osvětlení v průmyslových areálech, změnu systému vytápění, změnu systému přípravy teplé vody, energeticky úsporné osvětlení u nebytových domů, pouhou výměnu zdroje energie a v neposlední řadě opatření na zvýšení účinnosti stávajícího zdroje energie. Pokud jde o rozdělení dosažených úspor v rámci společnosti a u jejích zákazníků, úspory u klientů představovaly 55 % celkových úspor a interní úspory činily zbylých 45 %.

Součástí jednání pracovní skupiny byla také diskuse obou stran ohledně pokračování spolupráce a její budoucí podoby. Obě strany dobrovolné dohody se shodly na potřebě dosahování co nejvyšších úspor a nastínily své plány, jak jich dosáhnout. Strany dohody v závěru jednání vyjádřily spokojenost s dosavadní úrovní spolupráce.

Pracovní skupina se jednohlasně shodla na tom, že obě strany v klíčových bodech dohody plní své závazky stanovené dobrovolnou dohodou. Všechny závazky, u nichž bylo konstatováno plnění, byly v rámci jednání prokázány druhé straně. Konečná podoba zprávy byla schválena všemi zástupci obou subjektů.

Účastníci za Ministerstvo průmyslu a obchodu: Ján Čiampor, Nathalie Marková, Martina Mikušová
Účastníci za společnost Pražská energetika, a.s.: Rudolf Červenka, Barbora Kramešová, Miloslav Nergl, Eva Polanská

Tajemníkem skupiny byl stanoven: Ondřej ŠvecSpolečná písemná zpráva o způsobu naplňování závazků stran dobrovolné dohody mezi Českou republikou zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu a společností Pražská energetika, a.s. 
 (136 kB)