PRE NENÍ JEN ELEKTŘINA

Praha 24. 2. 2017

Umělecká výstavní „galerie pre“ společnosti Pražská energetika ve Vršovicích v ulici Na Hroudě patří mezi významné moderní síně na území hl. města Prahy, kam nachází cestu stále více návštěvníků. Jen v loňském roce jich bylo na dva tisíce. Za uplynulých 19 let se zde uskutečnilo přes 170 výstav nejen obrazů, ale také fotografií nebo soch. I rok 2016 potvrdil, že PRE podporuje výtvarné umění, a to bez ohledu na obor, žánr a výtvarnou orientaci, renomované umělce, ale i začínající výtvarníky. Výtvarné umění je zde vnímáno jako nedílná součást kulturní společnosti s respektem ke svobodě projevu a formě vyjádření. Mnoho děl bylo vydraženo ve prospěch charitativní činnosti. Z tradiční výstavní činnosti vybočuje i právě připravovaná výstava obrazů pražské malířky Radky Inovecké, která se rozhodla část výtěžku z prodaných obrazů věnovat centru Locika, věnujícímu se dětem zažívajícím domácí násilí. Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 27. 2. 2017 v 18:00 hodin. Výstava potrvá do 21. 4. 2017. Pečlivě plánovanou dramaturgií výstavní činnosti chce “galerie pre“ připomenout i 120 let trvání společnosti Pražská energetika. Už nyní můžeme prozradit, že se lze těšit v září na výstavu vzácných obrazů z bohaté a hodnotné sbírky společnosti.

Skupinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s.,
která je prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., regionální provozovatel distribuční soustavy, působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Současně je Pražská energetika, a. s., významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. S postupným otevíráním trhu s elektřinou pro konečné zákazníky je Skupina PRE jedním z největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji více než sedmi stům tisícům odběratelů.
Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897, kdy ještě v rámci Elektrických podniků královského hlavního města Prahy byly položeny základy pražské veřejné elektroenergetické sítě. Po mnoha vlastnických a organizačních změnách vznikla k 1. 1. 1994 akciová společnost. Ta se od svého založení postupně přeměnila na zákaznicky orientovanou společnost v oblasti obchodování, prodeje a distribuce elektřiny.


Další informace naleznete na www.pre.cz


Přílohy: