Pražská plynárenská, Pražská energetika a Sportovní Klub Slavia Praha budou spolupracovat na rozvoji energetického hospodářství a vodíkových technologií


Pražská plynárenská, a. s.
Národní 37, Praha 1 – Nové Město


Trojstranné memorandum, týkající se vzájemné spolupráce při rozvoji, provozování, financování a modernizaci energetického hospodářství v rámci Sportovního areálu Eden, podepsala dnes Pražská plynárenská, Pražská energetika a Sportovní Klub Slavia Praha.


Předmětem memoranda je vzájemná spolupráce a předávání zkušeností v oblasti provozování, financování, zajišťování dotací a modernizace energetického hospodářství, obnovitelných zdrojů a vodíkových technologií. Pražská plynárenská se v tomto rámci soustředí zejména na plynové kotelny, kogenerační jednotky, tepelná čerpadla a vodíkové technologie.

„Ve vztahu k regionu a jeho obyvatelům plní naše společnost nejen roli spolehlivého a významného dodavatele energií a poskytovatele energetických služeb, ale současně i společensky odpovědného partnera přispívajícího k udržitelnému rozvoji Prahy. V tomto rámci tak logicky považujeme i ochranu životního prostředí a aktivní prosazování nových energetických technologií a řešení za neoddělitelnou součást svých podnikatelských aktivit a aktivně se tak snažíme podílet na utváření regionu hlavního města Prahy jako místa pro kvalitní a spokojený život jeho obyvatel. Jsme rádi, že v tomto rámci můžeme spolupracovat s tak silnými partnery, jakými jsou Pražská energetika a Sportovní Klub Slavia Praha, uvedl předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský.

Mezi strategické cíle Pražské plynárenské patří mimo jiné nabízet svým zákazníkům v budoucnu minimálně 75% zelených produktů, v rámci své činnosti výrazně podporovat využívání moderních technologických řešení, pružně reagovat na výzvy nové energetiky a poskytovat související odborné poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor. V neposlední řadě zajistit v rámci Koncernu Pražská plynárenská uhlíkově neutrální provoz.

Pražská plynárenská patří tradičně mezi nejvýznamnější tuzemské dodavatele energií, kterými spolehlivě zásobuje bezmála 465 tis. odběrných míst po celé České republice. Jedná se o českého dodavatele energií, jehož prioritou je poskytovat svým zákazníkům profesionálně, spolehlivě a s nadstandardní péčí moderní produkty a služby s přidanou hodnotou, v tuzemsku mnohdy ojedinělé.
Svou konkurenceschopnost zakládá na zázemí stabilní a silné společnosti ve vlastnictví hlavního města Prahy. V průběhu času prošla Pražská plynárenská vývojem odrážejícím společenské změny, technologický pokrok a byla opakovaně prověřena různými obtížnými a nenadálými situacemi, ve kterých obstála a díky nimž získala neocenitelné znalosti a zkušenosti. I proto je dnes moderní a prosperující energetickou společností, která je schopna pružně a rychle reagovat na měnící se požadavky svých zákazníků, výzvy nové energetiky a probíhající globální změny energetického sektoru. Dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce je provozovatelem distribuční plynovodní soustavy v Praze a okolí, kde provozuje téměř 4,5 tisíce kilometrů plynovodních sítí. Dceřiná společnost Prometheus je rychle rostoucím dodavatelem tepla a souvisejících komplexních služeb, která dodává více jak 300 tis. KJ tepla domácnostem v Praze a okolí a je partnerem HMP pro naplňování Klimatického plánu HMP.

Mgr. Miroslav Vránek
Tiskový mluvčí
Pražská plynárenská, a. s.
Miroslav.vranek@ppas.cz
Tel.: 603 415 957

 Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 4 – Praha 10 – Vršovice  


„Podíl Pražské energetiky na revitalizaci sportovního areálu SK Slavia spočívá v rekonstrukci energetických sítí v celém sportovním areálu SK Slavia, popřípadě ve vybudování nových sítí včetně možnosti datových přenosů, které umožní instalace fotovoltaických elektráren a následně i moderních osvětlovacích systémů s úspornými svítidly. Pro vytápění sportovišť a dalších prostor počítáme s využitím technologií tepelných čerpadel, která jsou dnes perspektivním způsobem vysoce efektního a úsporného vytápění. To vše se bude realizovat s cílem dosažení energetické soběstačnosti, snížení nákladů na energie a vstřícnosti k životnímu prostředí s vysokým uživatelským komfortem,“ říká Rudolf Červenka, ředitel úseku Energetické služby dceřiné společnosti PREměření. Ta se ve Skupině PRE stará právě o takové projekty a má za sebou stovky úspěšných realizací jak ve spolupráci s pražskými městskými částmi, tak ve firemní či v individuální sféře. Zkušenosti získané z dosavadních realizací například v obecních objektech Prahy 14, kdy tak zvaný energetický management „hlídá“ spotřebu energií a vody, aby nedocházelo k nečekaným ztrátám a plýtvání, opravňují Sportovní klub Slavia Praha k optimistickým očekáváním dosažení zajímavých úspor po realizaci všech navržených opatření.

Skupina PRE tak potvrzuje své poslání využíváním moderních technologických řešení a poskytováním poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií docílit snížení energetické náročnosti a úspor a hlásí se k principům trvale udržitelného rozvoje a svojí činností se snaží přispívat ke zlepšování kvality života ve svém regionu.


Bc. Karel Hanzelka
Tiskový mluvčí
Pražská energetika, a. s.
Karel.hanzelka@pre.cz
705 612 412Pražská plynárenská, Pražská energetika a Sportovní Klub Slavia Praha budou spolupracovat na rozvoji energetického hospodářství a vodíkových technologií 
 (469 kB)