Pražská energetika upravuje ceny elektřiny

Vzhledem k přetrvávajícím vysokým cenám elektřiny na velkoobchodním trhu musí také Pražská energetika (dále jen PRE) upravit ceny elektřiny. Poslední úprava proběhla v loňském roce ještě před skokovým nárůstem velkoobchodních cen elektřiny a ukončením dodávek některých alternativních dodavatelů. PRE se tak podařilo udržet nízké ceny pro své zákazníky během celého energeticky náročného zimního období a topné sezóny.

PRE přistupuje k této změně ceny jako jeden z posledních dodavatelů. Většina ostatních dodavatelů tak učinila na počátku letošního roku a někteří již dokonce dvakrát. Nově nastavené ceny jsou vysoce konkurence schopné a odrážejí reálnou situaci na velkoobchodním trhu. Nové ceny elektřiny budou vyšší v průměru o 25 % a vstoupí v platnost prvního dubna letošního roku.

Téměř tři čtvrtiny zákazníků PRE žijí v městských bytech a pro odběr elektřiny využívají jednotarifní sazbu. Cena za dodávku se u této kategorie odběratelů zvýší v celkové měsíční platbě v rozmezí od 50 do 250 korun v závislosti na použitém produktu a charakteru spotřeby. U ostatních zákazníků využívajících elektřinu například k ohřevu vody dojde k navýšení opět podle typu produktu a výše spotřeby o 100 až 400 korun měsíčně.

Tato změna ceny elektřiny se netýká těch zákazníků, kteří mají smlouvy s fixací ceny, v těchto případech PRE samozřejmě všechna ustanovení smluv bez výjimky dodrží. Změna se také nedotkne zákazníků, které PRE obsluhuje v rámci dodavatele poslední instance (DPI) a odebírají elektřinu v rámci DPI, a také těch, kteří již z DPI přešli na standardní produkt PRE PROUD START.

O úpravě ceny elektřiny budou odběratelé informováni dopisem nebo elektronickou poštou, jejichž součástí budou i podrobné údaje o odběrném místě. Sdělení zároveň bude obsahovat ceník a informaci o následném zaslání rozpisu nově stanovených zálohových plateb za elektřinu. Zákazníci tak v tuto chvíli nemusí vyvíjet žádnou aktivitu, vše se dozvědí včas a v plné míře.

Podobná situace panuje také na velkoobchodním trhu s plynem. Ke změně cen za dodávky plynu dojde následně po úpravě ceny elektřiny v květnu letošního roku. Navýšení cen plynu od PRE bude okolo 30 %, ale může se pochopitelně lišit podle druhu využití a velikosti spotřeby. Naprostá většina zákazníků pak zaplatí přibližně o 100 až 300 korun měsíčně více v případě, že používají plyn jen k vaření. Vytápění pak vyjde měsíčně o 250 až 750 korun více.

PRE je na energetickém trhu již 125 let. Vždy zajišťovala a bude i nadále zajišťovat dlouhodobě stabilní a konkurence schopné dodávky elektřiny pro své zákazníky.

Doplňující informace

Skupina PRE je stabilní a prosperující uskupení v oblasti energetiky s dlouholetou tradicí na českém trhu. Skupina PRE je se svými více než 800 tis. odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a prostřednictvím své největší dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., také provozovatelem nejspolehlivější distribuční sítě v ČR. V rámci své činnosti podporuje využívání moderních technologických řešení a poskytuje poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor. Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby.

Další informace naleznete na www.pre.cz


TZ - Pražská energetika upravuje ceny elektřiny (383 kB)